Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Voorspelling van postembolisatiesyndroom na TACE voor levercelcarcinoom


Prof. Nishita KotharyProf. Nishita Kothary (Stanford University CA) en collega’s hebben een voorspellend model ontwikkeld en gevalideerd voor postembolisatiesyndroom (PES) na transarteriële hepatische chemo-embolisatie (TACE) voor levercelcarcinoom. Ze publiceren het model online in Radiology.1 De studie includeerde 370 patiënten die tussen oktober 2014 en september 2016 in het ziekenhuis van de universiteit 513 TACE-procedures ondergingen. PES werd gedefinieerd als pijn en/of misselijkheid meer dan zes uur na TACE waarvoor intraveneuze medicatie vereist was.

Zeventig procent van de patiënten werden at random toegewezen aan de trainingsset, en de overige dertig procent aan de validatieset. Er waren tussen beide groepen geen statistisch significante verschillen in demografische kenmerken, laboratoriumdata, of tumorkarakteristieken. Overall voldeden 83 patiënten (22,4%) na 107 TACE-procedures (20,8%) aan de PES-criteria. Factoren die in univariate analyse geassocieerd waren met PES waren hoge tumorbelasting (p=0,004), drug-eluting embolische TACE (p=0,03), doxorubicinedosering (p=0,003), geschiedenis van PES (p<0,001), en geschiedenis van chronische pijn (p<0,001). In multivariate analyse waren geschiedenis van PES, tumor burden, en drug-eluting embolische TACE de sterkste voorspellers van PES. Deze factoren werden gebruikt voor de ontwikkeling van het model. In de validatieset had het model een AUC van 0,62; sensitiviteit van 79% (22 van 28), specificiteit van 44,2% (53 van 120), en negatieve voorspellende waarde van 90% (53 van 59).

De onderzoekers concluderen dat het model geschiedenis van PES, tumor burden, en drug-eluting embolische chemo-embolisatie identificeerde als voorspellers van vertraagd herstel als gevolg van PES.

1.Khalaf MH, Sundaram V, Mohammed MAA et al. A predictive model for postembolization syndrome after transarterial hepatic chemoembolization of hepatocellular carcinoma. Radiology 2018; epub ahead of print

Summary: A retrospective study at Stanford University developed and validated a predictive model for postembolization syndrome after TACE for HCC. The study identified history of postembolization syndrome, tumor burden, and drug-eluting embolic chemoembolization as predictors of protracted recovery because of postembolization syndrome.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren