Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Nieuws

Overall survival met osimertinib na resectie van EGFR-gemuteerd NSCLC: fase 3 ADAURA-studie (0)
2023-06-05 15:00   ( Nieuws )
Tags:  ADAURA trial EGFR-mutated NSCLC osimertinib
Prof. Masahiro TsuboiDe multinationale fase 3-studie ADAURA randomiseerde patiënten met stadium IB tot en met IIIA EGFR-gemuteerd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) na complete resectie met of zonder adjuvante chemotherapie 1:1 naar ten hoogste drie jaar osimertinib 80 mg (n=339) of placebo (n=343) eens per dag. In 2020 is gepubliceerd dat na twee jaar follow-up de ziektevrije overleving significant langer was in de osimertinibgroep dan in de placebogroep (HR 0,20; p<0,001). Prof. Masahiro Tsuboi (National Cancer Center Hospital East, Chiba, Japan) presenteert vandaag op de Annual Meeting van ASCO in Chicago een finale analyse van overall survival resultaten van de studie, na mediaan 35,8 maanden follow-up in de osimertinibgroep en 25,1 maanden follow-up in de placebogroep. De analyse is ook gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.1De figuur laat zien dat onder de patiënten met stadium II tot en met IIIA ziekte het vijf-jaars OS-percentage 85% was in de osimertinibgroep en 73% in de placebogroep (HR 0,49; p<0,001). Onder alle patiënten (stadium IB tot en met IIIA ziekte) was het vijf-jaars OS-percentage 88% in de osimertinibgroep en 78% in de placebogroep (HR 0,49; p<0,001). Het veiligheidsprofiel van adjuvant osimertinib was consistent met dat in de primaire analyse.

De onderzoekers concluderen dat na resectie van stadium IB tot en met IIIA EGFR-gemuteerd NSCLC, adjuvant osimertinib een significant OS-profijt leverde.

1.Tsuboi M, Herbst RS, John T et al. Overall survival with osimertinib in resected EGFR-mutated NSCLC. N Engl J Med 2023; epub ahead of print

Summary: Long-term follow-up of the multinational phase 3 ADAURA trial found that among patients with completely resected, EGFR-mutated, stage IB to IIIA NSCLC, adjuvant osimertinib provided a significant overall survival benefit.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Multinationale fase 3-studie van atezolizumab plus cabozantinib voor niercelcarcinoom na ICI-behandeling (0)
2023-06-05 13:30   ( Nieuws )
Tags:  CONTACT-03 trial RCC after ICI treatment cabozantinib with or without atezolizumab
Prof. Toni ChoueiriDe standaard eerstelijns behandeling voor metastatisch niercelcarcinoom (mRCC) is een immuuncheckpointremmer (ICI). De optimale behandeling na progressie op deze therapie is niet bekend. De multinationale fase 3-studie CONTACT-03 heeft toevoeging van atezolizumab aan cabozantinib in deze setting geëvalueerd. De studie wordt vandaag gepresenteerd op de Annual Meeting van ASCO in Chicago. Prof. Toni Choueiri (Dana-Farber Cancer Institute, Boston MA) en collega’s publiceren de studie ook in The Lancet.1

CONTACT-03 werd uitgevoerd in 135 centra in vijftien landen. De studie includeerde volwassen patiënten met lokaal-gevorderd of metastatisch RCC na progressie op een ICI. De patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar atezolizumab plus cabozantinib (combinatie-arm; n=263) of cabozantinib monotherapie (monotherapi-arm; n=259). Coprimaire eindpunten waren progressievrije overleving (blinded independent central review) en overall survival.

Op het moment van data cutoff voor de nu gepresenteerde analyse was de mediane follow-up 15,2 maanden. Progressie of overlijden was gezien in 65% van de patiënten in de combinatie-arm en 64% van de patiënten in de monotherapie-arm. De mediane PFS was 10,6 maanden in de combinatie-arm versus 10,8 maanden in de monotherapie-arm (p=0,78). In beide armen was 34% van de patiënten overleden, met mediane OS 25,7 maanden in de combinatie-arm versus niet-evaluabel in de monotherapie-arm (p=0,69). Ernstige adverse events werden gezien in 48% van de patiënten in de combinatie-arm en 33% van de patiënten in de monotherapie-arm, graad 5 AEs werden gezien in 6% respectievelijk 4%.

De onderzoekers concluderen dat toevoeging van atezolizumab aan cabozantinib niet resulteerde in verbetering van de uitkomsten en wel in hogere toxiciteit. Dit resultaat dient gebruik van sequentiële ICIs voor RCC te ontmoedigen (buiten het kader van klinische studies).

1.Pal SK, Albiges L, Tomczak P et al. Atezolizumab plus cabozantinib versus cabozantinib monotherapy for patients with renal cell carcinoma after progression with previous immune checkpoint inhibitor treatment (CONTACT-03): a multicentre, randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet 2023; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 CONTACT-03 trial found that among patients with advanced renal cell carcinoma after progression on ICI treatment, addition of atezolizumab to cabozantinib dit not improve clinical outcomes and led to increased toxicity.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Multinationale fase 3-studie van vorasidenib versus placebo voor IDH1/2-gemuteerd laaggradig glioom (0)
2023-06-05 12:00   ( Nieuws )
Tags:  IDH1 2-mutant low-grade glioma vorasidenib
Dr. Ingo MellinghoffIsocitraatdehydrogenase (IDH)-gemuteerde graad 2 gliomen zijn maligne hersentumoren die aanzienlijke morbiditeit en premature mortaliteit veroorzaken. Vorasidenib is een oraal-beschikbare hersen-penetrante remmer van gemuteerde IDH1 en IDH2 enzymen. De multinationale fase 3-studie INDIGO heeft vorasidenib voor residueel of recidiverend graad 2 IDH-gemuteerd glioom geëvalueerd. De studie is gisteren gepresenteerd op de Annual Meeting van ASCO in Chicago. Dr. Ingo Mellinghoff en collega’s publiceren de studie in The New England Journal of Medicine.1

De studie includeerde 331 patiënten met residueel of recidiverend graad 2 IDH-gemuteerd glioom die geen eerdere behandeling hadden ondergaan dan chirurgie. De patiënten werden gerandomiseerd naar vorasidenib (40 mg eenmaal daags; n=168) of placebo (n=163). Het primaire eindpunt was progressievrije overleving (geblindeerd centraal beoordeeld). De figuur laat zien dat de PFS significant beter was met vorasidenib dan met placebo (mediaan 27,7 maanden versus 11,1 maanden; HR 0,39; p<0,001). Een secundair eindpunt was tijd tot volgende behandeling; ook deze was significant beter met vorasidenib dan met placebo (HR 0,26; p<0,001). Graad 3 of hoger adverse events werden gerapporteerd voor 22,8% van de patiënten in de vorasidenibgroep versus 13,5% van de patiënten in de placebogroep.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met graad 2 IDH-gemuteerd glioom, vorasidenib vergeleken met placebo resulteerde in significante verlenging van de PFS en uitstel van de tijd tot een volgende behandeling.

1.Mellinghoff IK, van den Bent MJ, Blumenthal DT et al. Vorasidenib in IDH1- or IDH2-mutant low-grade glioma. N Engl J Med 2023; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 INDIGO trial compared vorasidenib versus placebo for residual or recurrent grade 2 IDH-mutant glioma. Vorasidenib significantly improved progression-free survival and delayed time to next intervention.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Associatie tussen duur van immuuntherapie en overall survival in gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom (0)
2023-06-04 15:00   ( Nieuws )
Tags:  aNSLCL duration of immunotherapy
Dr. Charu AggarwalDe optimale duur van immuuntherapie voor gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom (aNSCLC) is niet bekend. In de studies die hebben geresulteerd in goedkeuring van eerstelijns ICIs voor aNSCLC werden de patiënten twee jaar behandeld. In de klinische praktijk zetten veel patiënten de behandeling na twee jaar voort. Een retrospectieve bevolkings-gebaseerde studie in de Verenigde Staten heeft praktijkpatronen met betrekking tot ICI-discontinuering en uitkomsten geïnventariseerd onder patiënten die eerstelijns ICIs kregen voor aNSCLC. De studie wordt vandaag gepresenteerd op de Annual Meeting van ASCO in Chicago. Dr. Charu Aggarwal (University of Pennsylvania, Philadelphia) en collega’s publiceren de studie ook in JAMA Oncology.1

De onderzoekers vergeleken uitkomsten van patiënten die na twee jaar progressievrij waren en de behandeling discontinueerden tussen 700 en 760 dagen na start van de behandeling (fixed-duration group; n=113) en patiënten die de behandeling voortzetten na 760 dagen (indefinite duration group; n=593). Patiënten in de fixed-duration group hadden hogere waarschijnlijkheid van een geschiedenis van roken (99% versus 93%; p=0,01) en van behandeld worden in een academisch centrum (22% versus 11%; p=0,001). De twee-jaars overall survival percentages na 760 dagen waren 79% (95%-bti 66-87) in de fixed-duration group versus 81% (77-85) in de indefinite-duration group (p=0,36 in univariate analyse en p=0,29 in multivariate analyse).

De onderzoekers concluderen dat onder aNSCLC-patiënten die eerstelijns ICIs kregen en na twee jaar progressievrij waren, ongeveer 20% de behandeling na 700-760 dagen discontinueerden, zonder ongustige impact op de overall survival.

1.Sun L, Bleiberg B, Hwang W-T et al. Association between duration of immunotherapy and overall survival in advanced non-small cell lung cancer. JAMA Oncol 2023.1891

Retrospective analysis
Retrospective analysis of aNSCLC patients who received first-line ICIs and were progression-free at two years, found that approximatly 1 in 5 patients discontinued ICIs after 700-760 days from the start of ICIs. The overall survival of these patients did not differ significantly from the OS of patients who continued to receive ICIs.  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Multinationale fase 3-studie van eerstelijns enzalutamide met of zonder talazoparib voor mCRPC (0)
2023-06-04 13:19   ( Nieuws )
Tags:  TALAPRO-2 trial metastatic castration-resistant prostate cancer talazoparib plus enzalutamide
Prof. Neeraj AgarwalGelijktijdige remming van activiteit van PARP en de androgeenreceptor kan wellicht resulteren in antitumoractiviteit ongeacht veranderingen in HRR DNA-schadeherstelgenen. De multinationale fase 3-studie TALAPRO-2 heeft toevoeging van de PARP-remmer talazoparib aan eerstelijns enzalutamide (androgeenreceptorblokker) voor metastatisch castratieresistent prostaatcarcinoom (mCRPC) geëvalueerd. Een vooraf-gepubliceerde interimanalyse van de studie wordt vandaag gepresenteerd op de Annual Meeting van ASCO in Chicago. Prof. Neeraj Agarwal (University of Utah, Salt Lake City) en collega’s publiceren de analyse ook in The Lancet.1

TALAPRO-2 werd uitgevoerd in 223 centra in 26 landen. De studie includeerde volwassen patiënten die eerstelijns enzalutamide 160 mg eens per dag kregen voor asymptomatisch of mild-symptomatisch mCRPC. In tumorweefsel werden veranderingen in HRR genen getest, waarna de patiënten 1:1 werden gerandomiseerd naar toevoeging van talazoparib 0,5 mg of placebo eens per dag aan voortgezette enzalutamidebehandeling. De randomisatie geschiedde gestratificeerd naar HRR-gen veranderingstatus en eerdere behandelingen in de castratiegevoelige setting. Het primaire eindpunt was radiografische progressievrije overleving (rPFS), geblindeerd onafhankelijk centraal beoordeeld.

De talazoparibgroep telde 402 patiënten en de placebogroep 403. De mediane follow-up was 24 maanden. De figuur laat zien dat onder alle patiënten de rPFS niet bereikt werd in de talazoparibgroep en 21,9 was in de placebogroep (HR 0,63; p<0,001). Ook onder patiënten met HRR-genveranderingen en onder patiënten zonder bekende HRR-genveranderingen was de mediane rPFS significant beter met talazoparib dan met placebo. De meest-gerapporteerde graad 3 of 4 treatment-emergent adverse event in de talazoparibgroep was anemie (46% van de patiënten), die verbeterde na doseringsreductie, en in slechts 8% van de patiënten resulteerde in discontinuering. Graad 5 TRAEs troffen twee patiënten in de placebogroep en geen van de patiënten in de talazoparibgroep.

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van talazoparib aan eerstelijns enzalutamide voor mCRPC resulteerde in significante verlenging van de rPFS.

1.Agarwal N, Azad AA, Carles J et al. Talazoparib plus enzalutamide in men with first-line metastatic castration-resistant prostate cancer (TALAPRO-2): a randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2023; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 TALAPRO-2 trial found that addition of talazoparib to first-line enzalutamide for mCRPC resulted in clinically meaningful and statistically significant improvement of rPFS.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Multinationale fase 3-studie van perioperatief pembrolizumab voor vroeg-stadium niet-kleincellig longcarcinoom (0)
2023-06-04 12:00   ( Nieuws )
Tags:  KEYNOTE-671 early-stage NSCLC pembrolizumab
Dr. Heather WakeleeHet is denkbaar dat patiënten met vroeg-stadium niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) baat kunnen hebben bij een combinatie van neoadjuvante en adjuvante immuuncheckpointremming. De multinationale fase 3-studie KEYNOTE-671 heeft perioperatief pembrolizumab voor vroeg-stadium NSCLC geëvalueerd. Dr. Heather Wakelee (Stanford Cancer Institute, CA) presenteert een geplande interimanalyse van de studie op de Annual Meeting van ASCO. De analyse is ook gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.1

De studie includeerde 797 patiënten met resectabel stadium II, IIIA, of IIIB (N2) NSCLC. De patiënten werden gerandomiseerd naar een pembrolizumabgroep (n=397) of een controlegroep (n=400). Patiënten in de pembrolizumabgroep kregen vier cycli neoadjuvant pembrolizumab 200 mg iedere drie weken tezamen met cisplatine-gebaseerde chemotherapie, gevolgd door chirurgie en ten hoogste dertien cycli adjuvant pembrolizumab 200 mg iedere drie weken. Patiënten in de controlegroep kregen neoadjuvant placebo plus cisplatine-gebaseerde chemotherapie, gevolgd door chirurgie, en ten hoogste dertien cycli placebo iedere drie weken. Coprimaire eindpunten waren gebeurtenisvrije overleving en overall survival.

Op het moment van data cutoff voor de nu gepubliceerde analyse was de mediane follow-up 25,2 maanden. Het 24-maands EFS-percentage was 62,4% in de pembrolizumabgroep versus 40,6% in de controlegroep (HR 0,58; p<0,001). Het 24-maands OS-percentage was 80,9% in de pembrolizumabgroep versus 77,6% in de controlegroep (niet significant). Majeure pathologische respons werd gezien in 30,2% van de patiënten in de pembrolizumabgroep versus 11,0% van de patiënten in de controlegroep (p<0,0001) en pathologisch complete respons in 18,1% versus 4,0% (p<0,0001). Over alle behandelfasen hadden 44,9% van de patiënten in de pembrolizumabgroep versus 37,3% van de patiënten in de controlegroep graad 3 of hoger treatment-related adverse events, onder wie 1,0% respectievelijk 0,8% graad 5 gebeurtenissen.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met resectabel vroeg-stadium NSCLC neoadjuvant pembrolizumab plus chemotherapie gevolgd door chirurgie en adjuvant pembrolizumab resulteerde in betere EFS, MPR, en pCR dan alleen neoadjuvante chemotherapie en chirurgie. In deze interimanalyse verschilde de OS niet significant tussen de groepen.

1.Wakelee H, Liberman M, Kato T et al. Perioperative pembrolizumab for early-stage non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2023; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 KEYNOTE-671 trial found that among patients with resectable, early-stage NSCLC, neoadjuvant pembrolizumab plus chemotherapy followed by resection and adjuvant pembrolizumab significantly improved event-free survival as compared with neoadjuvant chemotherapy alone followed by surgery.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Multinationale fase 2b-studie van zanidatamab voor niet-resectabel gevorderd galwegcarcinoom met HER2-amplificatie (0)
2023-06-03 15:00   ( Nieuws )
Tags:  HERIZON-BTC-01 HER2-amplified LA M BTC zanidatamab
Dr. James HardingIn een subset van galwegcarcinomen (BTCs) wordt overexpressie van HER2 gezien. Zanidatamab is een bispecifiek antilichaam dat gericht is op twee afzonderlijke HER2-epitopen. De multinationale fase 2-studie HERIZON-BTC-01 evalueerde zanidatamab voor niet-resectabel lokaal-gevorderd of metastatisch (LA/M) BTC. Dr. James Harding (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York) presenteerde de studie gisteren op de Annual Meeting van ASCO in Chicago. De studie is ook gepubliceerd in The Lancet Oncology.1


HERIZON-BTC-01 werd uitgevoerd in 32 centra in negen landen op vier continenten. De studie includeerde volwassen patiënten met (in situ hybridisatie vastgesteld) HER2-geamplificeerd LA/M BTC na progressie op gemcitabine-gebaseerde therapie. De patiënten werden geïncludeerd in twee cohorten op basis van HER2-immunochemische testen: patiënten in cohort 1 hadden tumoren met HER2 IHC 2+ of 3+, en patiënten in cohort 2 hadden IHC 0 of 1+. De patiënten kregen intraveneus zanidatamab 20 mg/kg iedere twee weken. Het primaire eindpunt was confirmed objective response rate in cohort 1, onafhankelijk centraal beoordeeld.

Cohort 1 telde tachtig patiënten en cohort 2 zeven. Op het moment van data cutoff voor de nu gepresenteerde analyse werden achttien patiënten (21%) nog met zanidatamab behandeld (zeventien in cohort 1 en één in cohort 2). Onder de 69 patiënten die de behandeling discontinueerden hadden 64 radiografische progressie. De mediane duur van follow-up was 12,4 maanden (IQR 9,4-17,2). Bevestigde objectieve respons werd gezien in 33 patiënten in cohort 1 (41,3%; 95%-bti 30,4-52,8). Graad 3 treatment-related adverse events werden gezien in zestien patiënten (18%). Er waren geen graad 4 of 5 TRAEs.

De onderzoekers concluderen dat zanidatamab klinisch relevante activiteit heeft laten zien met een manageable veiligheidsprofiel onder patiënten met refractair HER2-positief LA/M BTC.

1.Harding JJ, Fan J, Oh D-Y et al. Zanidatamab for HER2-amplified, unresectable, locally advanced or metastatic biliary tract cancer (HERIZON-BTC-01): a multicentre, single-arm, phase 2b study. Lancet Oncol 2023; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 2b HERIZON-BTC-01 trial found that zanidatamab demonstrated meaningful clinical benefit with a manageable safety profile in patients with treatment-refractory, HER2-positive biliary tract cancer.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Fase 2-studie van lange-termijn uitkomsten van bevacizumab plus chemoradiatie voor locoregionaal-gevorderd nasofarynxcarcinoom (0)
2023-06-03 13:30   ( Nieuws )
Tags:  locoregionally advanced NPC bevacizumab plus CRT
Dr. Nancy LeeEr zijn twee standaard-behandelings opties voor locoregionaal-gevorderd nasofarynxcarcinoom (LA-NPC): inductiechemotherapie gevolgd door concurrente chemoradiotherapie (CCRT) of CCRT gevolgd door adjuvante chemotherapie. Overexpressie van vascular endothelial growth factor (VEGF) A in NPC is geassocieerd met slechte prognose. Een niet-gerandomiseerde fase 2-studie in negentien centra in de Verenigde Staten en Canada heeft de combinatie van de VEGF-remmer bevacizumab en CCRT voor LA-NPC geëvalueerd. Dr. Nancy Lee (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York) en collega’s publiceren lange-termijn uitkomsten van de studie in JAMA Network Open.1

De studie includeerde 44 volwassen patiënten met LA-NPC (onder wie 39 met stadium III of IVB ziekte) die drie cycli bevacizumab (15 mg/kg) kregen concurrent met standaard cisplatine en radiotherapie, gevolgd door drie cycli adjuvant bevacizumab concurrent met cisplatine en fluorouracil. Het primaire eindpunt was graad 4 hemorragie of graad 5 adverse events in het eerste jaar. Deze werden niet gezien. Late graad 3 AEs werden gerapporteerd voor 16 patiënten (36,4%). Gebruik van sondevoeding was noodzakelijk voor 5 van 41 patiënten (12,2%) na één jaar en 0 van 27 patiënten na vijf jaar. De figuur toont de oncologische uitkomsten. De zeven-jaars percentages waren 69,7% (95%-bti 55,9-83,5) voor overall survival; 56,3% (41,5-71,1) voor progressievrije overleving; 72,3% (58,4-84,7) voor locoregionale-progressievrije overleving, en 79,5% (66,4-90,0) voor afstandsmetastasevrije overleving.

De onderzoekers concluderen dat in deze studie de combinatie van bevacizumab en CCRT niet leidde tot graad 4 hemorragie of graad 5 AEs.

1.Lee NY, Harris J, Kim J et al. Long-term outcomes of bevacizumab and chemoradiation for locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma. JAMA Network Open 2023;6:e2316094

Summary: A multicenter phase 2 trial evaluated long-term toxic effects and clinical outcomes with bevacizumab plus standard chemoradiation for locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma. The combination was not associated with excessive or unwarranted toxic effects.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)