Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Jarig

(0)

Jakob Henle


De jarige van 19 juli is de Duitse patholoog en anatoom Friedrich Gustav Jakob Henle (1809-1885), een van de pioniers van de histologie.

Henle werd geboren in een Joodse familie in Fürth, niet ver van Neurenberg. Zijn vader Wilhelm was koopman; zijn moeder Helena Sophia Diespeck was dochter van een rabbi.1 Henle werd eerst thuis onderwezen door een privé-tutor, en bezocht later de gymnasia in Mainz en Koblenz. Vanaf 1820 had hij regelmatig te kampen met de gevolgen van periostitis. Als scholier blonk hij uit in talen en in muziek. De familie bekeerde zich in 1821 tot het evangelicale geloof, en Henle koesterde lange tijd het ideaal om predikant te worden. Gelukkig ontmoette hij op een muziekavond in 1826 de beroemde anatoom Johannes Müller (1801-1858). Deze inspireerde Henle om geneeskunde te gaan studeren.

Henle begon zijn studie in in 1827 Bonn, studeerde in 1830 in Heidelberg, en kreeg in 1832 zijn medische graad van de universiteit in Bonn, met een dissertatie over de membraan van de pupil en bloedvaten in het oog. In 1833 slaagde hij voor het medisch staatsexamen in Berlijn, en werd assistent van Müller, die in datzelfde jaar benoemd was tot hoogleraar anatomie en fysiologie aan de Berlijnse universiteit. Een jaar later ging Henle met Müller mee toen deze directeur werd van het Anatomisches Institut in Berlijn. In 1835 werd hij gearresteerd omdat de overheid hem verdacht van staatsvijandige activiteiten (de belangrijkste overweging luidde dat hij in zijn studententijd lid was geweest van de Burschenschaft, een politiek activistische organisatie). Hij werd veroordeeld tot zeven jaar cel, maar onder meer door tussenkomst van geograaf Alexander von Humboldt (1769-1859) werd hij na vier weken vrijgelaten.

In 1840 werd Henle hoogleraar anatomie, en enige jaren later ook fysiologie, in Zürich. Hier publiceerde hij zijn belangrijkste boek, Allgemeine Anatomie, het eerste systematische werk over histologie. In het boek maakte hij aannemelijk dat weefsels van mensen, dieren en planten uit cellen bestaan. In Zürich richtte hij ook het Zeitschrift für rationelle Medizin op, samen met zijn collega Karl von Pfeufer (1806-1869). In 1844 werd Henle hoogleraar anatomie, antropologie en fysiologie in Heidelberg, en in 1848 directeur van het Anatomisches Institut aldaar. In Heidelberg schreef hij het Handbuch der rationellen Pathologie, waarin hij de fysiologische functies van een groot aantal organen behandelde, en stoornissen in die functies bij ziekten. Dit boek wordt algemeen gezien als het begin van de pathologie als systematische wetenschap. Van 1852 tot zijn overlijden aan niercelcarcinoom in 1885 was Henle hoogleraar anatomie en directeur van het Anatomisches Institut in Göttingen. Een van zijn studenten in Göttingen was Robert Koch (1843-1910), die over Henle sprak als der alte Jakob.

1. http://vlp.mpiwg-berlin.mpg.de/people/data?id=per88

Morgen: A good, clever and graceful man, enough to enable one to be cheerful under the horrible smoke of ugly Leeds

U kunt jarigen voor deze rubriek nomineren via de contactpagina. U kunt reageren op artikelen na registratie.