Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Nieuws

Langdurige ziektecontrole met PCV-chemotherapie voor graad 2 oligodendroglioom (0)
2021-05-03 13:00   ( Nieuws )
Tags:  grade 2 oligodendroglioma procarbazine-CCNU-vincristine
Dr. Jonathan WellerEr is geen consensus over de waarde van alleen chemotherapie na biopsie of resectie van (WHO 2016) graad 2 oligodendroglioom. Een retrospectieve studie van de Universiteit van München heeft chemotherapie met andere behandelingen voor oligodendroglioom vergeleken. Dr. Jonathan Weller en collega’s publiceren de studie in het Journal of Neuro-Oncology.1

De studie includeerde 142 patiënten die tussen begin 2003 en eind 2019 in het ziekenhuis van de universiteit behandeld waren voor nieuw-gediagnostiseerd graad 2 oligodendroglioom. De patiënten werden onderscheiden in vier groepen: wait-and-scan na stereotactische biopsie (W&S; n=59), alleen chirurgische resectie (RES; n=27), temozolomide na biopsie (TEM; n=26), of procarbazine-CCNU-vincristine na biopsie (PCV; n=30). De mediane progressievrije overleving was het langst in de PCV-groep (9,1 jaar), gevolgd door de W&S-groep (5,1 jaar), de RES-groep (4,4 jaar), en de TMZ-groep (3,6 jaar). Het percentage patiënten met histologische progressie naar graad 3 binnen tien jaar was het laagst in de PCV-groep (9%), gevolgd door de W&S-groep (29%), de RES-groep (67%), en de TMZ-groep (75%). In de W&S-groep hadden patiënten die PCV kregen bij eerste relapse langer PFS na interventie dan TMZ-behandelde patiënten (7,2 versus 4,0 jaar; p=0,04). In multivariate analyse was kleiner tumorvolume voor aanvang van enige interventie prognostisch voor PFS (p=0,02).

De onderzoekers concluderen dat PCV-chemotherapie na biopsie een effectieve behandeling was voor WHO graad 2 oligodendroglioom.

1.Weller J, Katzendobler S, Karschnia P et al. PCV chemotherapy alone for WHO grade 2 oligodendroglioma: prolonged disease control with low risk of malignant progression. J Neuro-Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: A retrospective study at the University of Munich (Germany) found that chemotherapy with procarbazine, CCNU, and vincristine after biopsy for grade 2 oligodendroglioma resulted in long PFS (median 9.1 years) and low rate of histological progression to grade 3 (9% at 10 years).


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Fase 1-studie van mivebresib met of zonder venetoclax voor recidiverend of refractair AML (0)
2021-05-03 11:58   ( Nieuws )
Tags:  R R AML mivebresib with or without venetoclax
Dr. Brian JonasBromodomain and extraterminal (BET)-eiwitten spelen een rol in de regulering van genen die van belang zijn voor de pathogenese van maligniteiten. Mivebresib (ABBV-075) is een nieuwe pan-BET-remmer. Een multicenter fase 1-studie in de Verenigde Staten heeft mivebresib met (Miv-Ven) of zonder (Miv-mono) venetoclax voor recidiverend of refractair AML geëvalueerd. Dr. Brian Jonas (University of California Davis, Sacramento) en collega’s publiceren de studie in Cancer.1


De studie includeerde 19 patiënten die MIV-mono startten, onder wie 5 die na progressie MIV-Ven kregen, en 25 patiënten die MIV-Ven startten. De meest-gerapporteerde MIV-gerelateerde treatment-related adverse events waren dysgeusie (74%), vermindering van eetlust (42%) en diarree (42%) in de MIV-monogroep en vermindering van eetlust (44%), braken (44%), en misselijkheid (40%) in de MIV-Ven groep. Er waren geen doseringslimiterende toxiciteiten. Meetbare afname van beenmergblasten werd gezien in 44% van de patiënten in de MIV-mono groep, 80% van de patiënten in de MIV-Ven groep, en 60% van de patiënten die MIV-Ven kregen na progressie op MIV-mono.

De onderzoekers concluderen dat mivebresib alleen en in combinatie met venetoclax verdragen werd en antileukemische werkzaamheid had in patiënten met recidiverend of refractair AML.


1.Borthakur G, Odenike O, Aldoss I et al. A phase 1 study of the pan-bromodomain and extraterminal inhibitor mivebresib (ABBV-075) alone or in combination with venetoclax in patients with relapsed/refractory acute myeloid leukemia. Cancer 2021; epub ahead of print

Summary: A multicenter phase 1 study evaluated mivebresib with or without venetoclax for relapsed or refractory AML. Mivebresib was tolerated and showed antileukemic effects as monotherapy and in combination with venetoclax.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Fase 1-studie van nelfinavir toegevoegd aan chemoradiotherapie voor lokaal-gevorderd cervixcarcinoom (0)
2021-05-02 15:00   ( Nieuws )
Tags:  locally advanced cervical cancer nelfinavir plus chemoradiotherapy
Dr. Fiona SimpkinsNelfinavir (NFV) is een HIV-1 proteaseremmer. In preklinische studies zijn aanwijzingen gezien dat NFV maligne cellen sensibiliseert voor chemoradiotherapie (CRT). Een fase 1-studie van de University of Miami (Florida) en de University of Pennsylvania (Philadelphia) heeft de impact van toevoegen van NFV aan CRT voor lokaal-gevorderd cervixcarcinoom geïnventariseerd. Dr. Fiona Simpkins (UPenn) en collega’s publiceren de studie in Cancer.1

De studie includeerde dertien patiënten met stadium IIA tot en met IVA squameus celcarcinoom van de cervix. Oraal NFV werd gegeven in twee doseringen (875 mg tweemaal daags en 1250 mg tweemaal daags) vanaf zeven dagen voor de start van zes weken cisplatine eens per week met concurrent pelvische EBRT gevolgd door brachytherapie. De aanbevolen fase 2-dosering was NFV 1250 mg. Er was één recidief, buiten het stralingsveld. Tien van elf evalueerbare patiënten waren ziektevrij na mediaan 50 maanden follow-up.


De onderzoekers concluderen dat NFV met CRT goed verdragen werd en vergeleken met historische controles veelbelovende werkzaamheid had.

1.Garcia-Soto AE, McKenzie ND, Whicker ME et al. Phase 1 trial of nelfinavir added to standard cisplatin chemotherapy with concurrent pelvic radiation for locally advanced cervical cancer. Cancer 2021; epub ahead of print

Summary: A phase 1 study at the Universities of Miami and Pennsylvania evaluated addition of the HIV-1 protease inhibitor nelfinavir to concurrent cisplatin and pelvic radiation for locally advanced cervical cancer. Treatment was well tolerated. Ten of eleven evaluable patients remained without evidence of disease at a median follow-up of 50 months.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Fase 2-studie van sacituzumab govitecan voor metastatisch urotheelcarcinoom na progressie op chemotherapie en ICIs (0)
2021-05-02 13:29   ( Nieuws )
Tags:  TROPHY-U-01 study mUC progressing after chemotherapy and ICIs sacituzumab govitecan
Prof. Scott TagawaPatiënten met metastatisch urotheelcarcinoom (mUC) met progressie op platina-gebaseerde combinatietherapie en immuuncheckpointremmers hebben slechts beperkte opties, die resulteren in ORR van ongeveer 10% en mediane OS van 7 tot 8 maanden. Sacituzumab govitecan (SG) is een op TROP-2 gericht antibody-drug conjugate. De multinationale fase 2-studie TROPHY-U-01 evalueerde SG voor mUC met progressie op eerdere platina-gebaseerde chemotherapie en ICI. Prof. Scott Tagawa (Weill Cornell Medicine, New York) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 113 patiënten met progressief mUC (78% mannen, mediane leeftijd 66 jaar; 66,4% viscerale metastasen; mediaan 3 en range 1-8 eerdere lijnen behandeling). De patiënten kregen SG 10 mg/kg op dagen één en acht van drie-weekse cycli. Het primaire eindpunt van de studie was percentage patiënten met respons. De figuur laat zien dat de ORR 27% bedroeg (95%-bti 19.5-36.6) terwijl 77% van de patiënten afname van meetbare ziekte had. De mediane duur van respons was 7,2 maanden (95%-bti 4,7-8,6), de mediane PFS was 5,4 maanden (3,5-7,2), en de mediane OS was 10,9 maanden (9,0-13,8). Zes procent van de patiënten discontinueerde de behandeling wegen TRAEs.

De onderzoekers concluderen dat SG een manageable veiligheidsprofiel had en werkzaamheid had voor mUC na progressie op chemotherapie en ICI.

1.Tagawa ST, Balar AV, Petrylak DP et al. TROPHY-U-01: a phase II open-label study of sacituzumab govitecan in patients with metastatic urothelial carcinoma progressing after platinum-based chemotherapy and checkpoint inhibitors. J Clin Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 2 TROPHY-U-01 study evaluated sacituzumab govitecan (SG) for metastatic urothelial carcinoma progressing after platinum-based chemotherapy and checkpoint inhibitors. The ORR was 27% (95% CI 19.5-36.6) while 77% of patients had decrease in measurable disease. Median duration of response was 7.2 months, median PFS was 5.4 months, and median OS was 10.9 months. Rate of discontinuation due to TRAEs was 6%.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Off-the-shelf BK-virus-specifieke cytotoxische lymfocyten voor hemorragische cystitis na allotransplantatie (0)
2021-05-02 12:00   ( Nieuws )
Tags:  hemorrhagic cystitis following allotransplantation third-party BKV-HC
Dr. Katayoun RezvaniBK-virus geassocieerde hemorragische cystitis (BKV-HC) is een niet-ongebruikelijke complicatie na allogene hematopoïetische stamceltransplantatie (alloHCT). BKV-HC kan resulteren in pijnlijke hematurie, urinaire obstructie, en nierdysfunctie. Een prospectieve studie van MD Anderson Cancer Center (Houston TX) heeft feasibiliteit, veiligheid, en werkzaamheid geïnventariseerd van toediening van BKV-specifieke cytotoxische T-lymfocyten (CTLs) afkomstig van most closely HLA-gematchte gezonde donoren als therapie voor BKV-HC na alloHCT. Dr. Katayoun Rezvani en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 59 patiënten die BKV-HC ontwikkelden na alloHCT. De CTLs waren verkregen uit 26 donoren, en voor off-the-shelf gebruik opgeslagen in een CTL-bank. Infusie van CTLs resulteerde in respons in 40 van 59 evalueerbare patiënten (67,7%) na 14 dagen en in 40 van 49 evalueerbare patiënten (81,6%) na 45 dagen. Alle responsen bleven behouden. Er waren geen gevallen van graad 3 of 4 GVHD, graft failure, of infusie-gerelateerde toxiciteiten. BKV-CTLs werden gedetecteerd in bloedmonsters van de patiënten tot drie maanden na de infusie.

De onderzoekers concluderen dat off-the-shelf BKV-CTLs een veilige en effectieve behandeling vormen voor BKV-HC na alloHCT.

1.Olson A, Lin R, Marin D et al. Third-party BK virus-specific cytotoxic T lymphocyte therapy for hemorrhagic cystitis following allotransplantation. J Clin Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: A prospective study at MD Anderson Cancer Center (Houston, TX) found that third-party BK virus-specific cytotoxic T lymphocytes, generated from healthy donors and banked for off-the-shelf use, are a safe and effective therapy for the management of patients with hemorrhagic cystitis following allotransplantation.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Multinationale real-world analyse van overleving met nivolumab voor eerder-behandeld aNSCLC (0)
2021-05-01 15:00   ( Nieuws )
Tags:  survival with nivolumab for previously treated aNSCLC real-world pooled analysis
Dr. Didier BieuvreOp basis van resultaten van gecontroleerde klinische studies zijn immuuncheckpointremmers standaardzorg geworden voor gevorderd kleincellig longcarcinoom met progressie tijdens of na platina-gebaseerde chemotherapie. Patiënten in de klinische praktijk hebben sterk uiteelopende kenmerken dan deelnemers aan gecontroleerde studies. Een analyse van patiënten met eerder-behandeld aNSCLC in Frankrijk, Duitsland, en Canada heeft de real-world werkzaamheid van nivolumab geïnventariseerd. Dr. Didier Debieuvre (Hôpital Emile Muller, Mulhouse FRA) en collega’s publiceren de analyse in Lung Cancer.1

De studie includeerde 2585 volwassen patiënten (48% in Frankrijk, 34% in Duitsland, 19% in Canada) met stadium IIIB of IV NSCLC die nivolumab kregen na tenminste één eerder lijn systemische therapie. De mediane overall survival was 11,3 maanden (95%-bti 10,5-12,2) zonder significante verschillen tussen de drie landen. Eén-jaars OS was 49% en twee-jaars OS was 28%. Factoren die in univariate analyse geassocieerd waren met significant kortere OS waren EGFR-mutaties in squameuze ziekte en lever- of botmetastase, terwijl PD-L1 expressie en ECOG performance status 0 of 1 geassocieerd waren met significant langere OS.

De onderzoekers concluderen dat de overleving die met nivolumab wordt gezien in real-world aNSCLC-patiënten niet sterk afwijkt van wat is gezien in fase 3-studies.

1.Debieuvre D, Juergens RA, Asselain B et al. Two-year survival with nivolumab in previously treated advanced non-small cell lung cancer: a real-world pooled analysis of patients from France, Germany and Canada. Lung Cancer 2021.04.22

Summary: Analysis of data from real-world patients with previously treated aNSCLC in France, Germany, and Canada found that OS rates with nivolumab were similar to what has been seen in phase 3 studies.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Toename van gebruik van mastectomie onder jonge Amerikaanse DCIS-patiënten (0)
2021-05-01 13:29   ( Nieuws )
Tags:  NCDB analysis of use of mastectomy for DCIS in young women
Dr. Naamit GerberBorstsparende chirurgie (BCS) is de meest toegepaste chirurgische behandeling voor DCIS in jonge vrouwen. Een analyse van de National Cancer Database heeft trends in verschillende behandelingen voor DCIS in Amerikaanse patiënten jonger dan vijftig jaar geïnventariseerd over de periode 2004 tot en met 2016. Dr. Naamit Gerber (New York University) en collega’s publiceren de analyse in Annals of Surgical Oncology.1

In de NCDB identificeerden de onderzoekers 52.150 vrouwen die tijdens de studieperiode chirurgie ondergingen voor DCIS. Onder deze vrouwen kreeg 59% BCS. Het gebruik van bilaterale mastectomie (BM) nam toe van 11% van de patiënten in 2004 tot 27% in 2016 (p<0,001). Onder de vrouwen jonger dan veertig jaar was BM (39%) voor het eerst meer frequent dan BCS (35%), met een nog steeds opwaartse trend. Vergeleken met BCS plus radiotherapie resulteerde BM (HR 0,99; p=0,90) of unilaterale mastectomie (UM; HR 0,98; p=0,80) niet in betere overall survival. Onder patiënten met ER-positieve ziekte was er significant verschil in gebruik van endocriene therapie tussen BM (11%), UM (33%) en BCS (28%) vergeleken met BCS plus radiotherapie (64%; p<0,001).

De onderzoekers concluderen dat gebruik van BM voor DCIS in vrouwen jonger dan vijftig jaar toeneemt, en al meer frequent is dan BCS in vrouwen jonger dan veertig jaar, zonder dat er aanwijzingen zijn voor betere OS met BM.

1.Buyn DJ, Wu SP, Nagar H, Gerber NK. Ductal carcinoma in situ in young women: increasing rates of mastectomy and variability in endocrine therapy use. Ann Surg Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: Analysis of the National Cancer Database found that the use of bilateral mastectomy for DCIS is increasing in younger patients and now exceeds breast-conservation approaches in women younger that 40 years of age, with no evidence of improved OS.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Uitkomsten van CAR T-cel behandelde patiënten die op de afdeling intensieve zorg worden opgenomen (0)
2021-05-01 12:00   ( Nieuws )
Tags:  CARTTAS study outcomes of patients treated with CAR T-cell therapy admitted to intensive care
Prof. Élie AzoulayCAR T-celtherapie kan bijwerkingen hebben, zoals cytokine release syndrome (CRS) en immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome (ICANS), die vaak opname op de afdeling intensieve zorg (IC) noodzakelijk maken. De multinationale CARTTAS-studie inventariseerde uitkomsten van CAR T-celontvangers op de IC. Prof. Élie Azoulay (Universiteit van Parijs) en collega’s publiceren de studie in The Lancet Haematology.1

CARTTAS werd uitgevoerd in 21 centra in 8 landen. Onder de 942 volwassen patiënten die in de centra CAR T-cel therapie ondergingen was opname op de IC vereist voor 258 patiënten (27%). Van deze patiënten werden 241 opgenomen in de analyse. IC-opname vond plaats mediaan 4,5 dagen na infusie van de CAR T-cellen (IQR 2,0-7,0. Alleen CRS werd gezien in 42%, alleen ICANS in 3%, en CRS plus ICANS in 39%. Levensreddende behandelingen werden gebruikt in 31% van de patiënten binnen 24 uur na de IC-opname. De negentig-dagen mortaliteit was 22,4% (95%-bti 17,1-27,7). Factoren die in multivariate analyse geassocieerd waren met negentig-dagen mortaliteit waren fragiliteit (HR 2,51; 95%-bti 1,37-4,57), bacteriële infectie (2,12; 1,11-4,08), en gebruik van levensreddende therapie binnen 24 uur na de IC-opname (1,80; 1,05-3,10).

De onderzoekers concluderen dat management van kritieke zorg integraal onderdeel uitmaakt van CAR T-celtherapie.

1.Azoulay É, Castro P, Maamar A et al. Outcomes in patients treated with chimeric antigen receptor T-cell therapy who were admitted to intensive care (CARTTAS): an international, multicentre, observational cohort study. Lancet Haematol 2021;8:E355-E364

Summary: The multinational CARTTAS study investigated outcomes of patients treated with CAR T-cell therapy who were admitted to intensive care, mostly due to CRS and ICANS. Admission to intensive care was needed for 27% of patients, within median 4.5 days of CAR T-cell infusion. The 90-day mortality rate was 22.4%.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)