Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Nieuws

Ramucirumab plus atezolizumab voor stadium IV niet-kleincellig longcarcinoom na falen van ICIs (0)
2022-09-25 15:00   ( Nieuws )
Tags:  ICI-pretreated stage IV NSCLC ramucirumab plus atezolizumab
Prof. Daniel MorgenszternEr zijn weinig behandelopties voor patiënten met stadium IV niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) na falen van platina-gebaseerde chemotherapie en immuuncheckpointremmers (ICIs). In niet-eerder behandelde stadium IV NSCLC-patiënten zijn veelbelovende resultaten gezien met combinaties van ICIs en VEGFR-remmers. Een fase 2-studie van Washington University (St. Louis MO) heeft de combinatie van ramucirumab en atezolizumab voor stadium IV NSCLC na falen van ICIs geëvalueerd. Prof. Daniel Morgensztern en collega’s publiceren de studie in Lung Cancer.1

De studie includeerde 21 patiënten (mediane leeftijd 67 jaar; 17 vrouwen; 15 niet-squameuze histologie) met stadium IV NSCLC waarvoor ze tenminste één eerdere lijn behandeling inclusief ICIs hadden gekregen. Het mediane aantal eerdere lijnen behandeling was 3 (range 2-8). De patiënten kregen intraveneus ramucirumab 10 mg/kg en atezolizumab 1200 mg iedere drie weken tot tumorprogressie of niet-acceptabele toxiciteit. Het primaire eindpunt was objective response rate.

Er was één patiënt met complete respons (ORR 4,8%) en zestien patiënten met stabiele ziekte (CBR 80,9%). De mediane PFS en OS waren 3,4 respectievelijk 16,5 maanden. Graad 3 en 4 adverse events werden gezien in negen patiënten (43%), met hypertensie als meest voorkomend graad 3 of 4 AE.

De onderzoekers concluderen dat het primaire eindpunt van ORR (20%) niet bereikt werd, maar dat de combinatie van ramucirumab plus atezolizumab resulteerde in hoge CBR en een OS die beter was dan verwacht in een populatie van zwaar-voorbehandelde patiënten.

1.Herzog BH, Waqar SN, Devarakonda S et al. Ramucirumab plus atezolizumab in patients with stage IV non-small cell lung cancer previously treated with immune checkpoint inhibitors. Lung Cancer 2022.09.011

Summary: A phase 2 study at Washington University (St. Louis, MO) evaluated ramucirumab plus atezolizumab for advanced stage NSCLC previously treated with at least one line including ICI. Although the primary end point of objective response rate was not met, the overall survival was better than expected in heavily pretreated patients.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Associaties van circulerende immuunmarkers met risico van non-Hodgkin lymfoom subtypen (0)
2022-09-25 13:30   ( Nieuws )
Tags:  circulating immune markers NHL subtypes
Dr. Mark PurdueEr zijn aanwijzingen voor associaties tussen prediagnostische circulerende niveaus van de immuun-activeringsmarkers sCD27, sCD30, en CXCL13 met het risico van non-Hodgkin lymfoom (NHL), maar de associaties van deze niveaus met NHL-subtypen zijn niet duidelijk. Een gepoolde analyse van acht patiënt-controlestudies heeft deze associaties onderzocht. Dr. Mark Purdue (National Cancer Institute, Rockville MD) en collega’s publiceren de analyse in het International Journal of Cancer.1

De studies includeerden tezamen 3310 patiënten met NHL-subtypen en gezonde controlepersonen. De nu gepubliceerde analyse vond associaties tussen risico van DLBCL en prediagnostisch verhoogd sCD27 (derde versus eerste tertiel OR 2,2; 95%-bti 1,6-3,1), sCD30 (2,0; 1,6-2,5), en CXCL 13 (2,3; 1,8-3,0). Verhoogd prediagnostisch sCD27 was ook geassocieerd met risico van CLL/SLL (3,3; 2,4-4,6), MZL (7,7; 3,0-20,1), en TCL (3,4; 1,5-7,7); terwijl verhoogd prediagnostisch sCD30 geassocieerd was met risico van FL (2,7; 2,0-3,5).


De onderzoekers concluderen dat de analyse robuuste associaties heeft gevonden tussen prediagnostische circulerende niveaus van immuunactiveringsmarkers en risico van sommige NHL-subtypen.

1.Ree J, Birmann BM, De Roos AJ et al. Circulating immune markers and risks of non-Hodgkin lymphoma subtypes. Int J Cancer 2022; epub ahead of print

Summary: Pooled analysis of eight case-control studies found evidence for associations of prediagnostic levels of immune activation markers (sCD27, sCD30, and CXCL 13) with risk of non-Hodgkin lymphoma subtypes (DLBCL, MZL, and TCL).


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Associatie tussen ras en uitkomsten van metastatisch triple-negatief mammacarcinoom (0)
2022-09-25 12:00   ( Nieuws )
Tags:  mTNBC race and outcomes
Dr. Bridget OppongZwarte (NHB) vrouwen hebben een hogere mammacarcinoom-specifieke mortaliteit dan blanke (NHW) vrouwen. Een analyse van de SEER-database heeft behandelingen en uitkomsten van NHB en NHW vrouwen met stadium IV triple-negatief mammacarcinoom (mTNBC) geïnventariseerd. Dr Bridget Oppong (The Ohio State University, Columbus) en collega’s publiceren de analyse in Breast Cancer Research and Treatment.1

De analyse includeerde 1420 vrouwen met een diagnose mTNBC tussen begin 2012 en eind 2016. De gemiddelde leeftijd van NHW-patiënten was 63,7 jaar vergeleken met 59,5 jaar voor NHB-patiënten. Van de NHB-patiënten woonde 62,3% in een omgeving met lage neighborhood socioeconomic status vergeleken met 29,3% van de NHW-patiënten (p=0,001). In univariate analyse kregen minder NHB-patiënten radiotherapie dan NHW-patiënten (27,1% versus 32,6%; p=0,040). In multivariate analyse was onder alle patiënten de waarschijnlijkheid van behandeling lager voor ongehuwde patiënten dan voor gehuwde patiënten (p<0,001). De mediane overleving na de diagnose mTNBC was 13 maanden onder NHB-patiënten versus 15 maanden onder NHW-patiënten (p<0,001).

De onderzoekers concluderen dat in de Verenigde Staten behandelingen en uitkomsten van mTNBC significant verschillen tussen NHB-patiënten en NHW-patiënten.

1.Oppong BA, Rolle AA, Ndumele A et al. Are there differences in outcomes by race among women with metastatic triple-negative breast cancer? Breast Cancer Res Treat 2022; epub ahead of print

Summary: Analysis of the SEER database found that among women with metastatic triple-negative breast cancer, non-Hispanic black women compared with non-Hispanic white women had a lower median survival. Race also was associated with different treatment utilization.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Fase 1-2 studie van anti-CLL1 gebaseerde CAR T-celtherapie voor recidiverend of refractair AML in kinderen (0)
2022-09-24 15:00   ( Nieuws )
Tags:  R R AML in children anti-CLL based CAR-T therapy
Op AML-stamcellen en AML-blasten is preferentiële expressie van C-type lectin-like molecule-1 (CLL1) gezien. CLL1 kan worden beschouwd als een AML-geassocieerd antigeen. In in vitro experimenten en in muismodellen is effectieve antitumor-werkzaamheid gezien van anti-CLL1 gebaseerde CAR T-cellen. Een multicenter fase 1-2 studie in China heeft autologe anti-CLL1 CAR T-cel immuuntherapie voor recidiverend of refractair (R/R) AML in kinderen geëvalueerd. Dr. Chunfu Li (Taixin Ziekenhuis, Dongguan) en collega’s publiceren de studie in Leukemia.1

De studie includeerde acht kinderen met R/R AML, die na lymfodepletie een enkele dosis van anti-CLL1 CAR T-cellen toegediend kregen. De behandeling resulteerde in graad 1 of 2 cytokine release syndrome in alle patiënten. De figuur toont de werkzaamheid van de behandeling. Vier van acht patiënten bereikten morphologic leukemia-free state (MLFS) en minimal residual disease (MRD)-negativiteit, in één patiënt werd MLFS met MRD-positiviteit gezien, in één patiënt complete remissie met incompleet hematologisch herstel maar MRD-positiviteit, in één patiënt partiële remissie, en in één patiënt stabiele ziekte met CLL1-positieve AML-blastenklaring.

De onderzoekers concluderen dat anti-CLL1 gebaseerde CAR T-celimmuuntherapie een goed verdragen en effectieve optie kan zijn voor R/R AML in kinderen.

1.Zhang H, Bu C, Peng Z et al. Characteristics of anti-CLL1 based CAR-T therapy for children with relapsed or refractory acute myeloid leukemia: the multi-center efficacy and safety interim analysis. Leukemia 2022; epub ahead of print

Summary: A multicenter phase 1-2 study in China evaluated autologous anti-CLL1 CAR-T cell immunotherapy for relapsed or refractory AML in children. The treatment was well-tolerated and resulted in morphologic leukemia-free state and minimal residual disease negativity in 4 of 8 patients.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Associatie van mammacarcinoom polygen-risicoscore met risico van mammacarcinoom met slechte prognose (0)
2022-09-24 13:30   ( Nieuws )
Tags:  breast cancer PRS poor prognosis breast cancer
Dr. Anne Marie McCarthyPolygen-risicoscores (PRSs) voor mammacarcinoom (BC) kunnen bijdragen aan het geleiden van screeningskeuzen, maar de associatie van PRSs met het korte-termijn risico van BC met slechte prognose is niet duidelijk. Een multicenter retrospectieve cohortstudie in de Verenigde Staten heeft de associatie van de 313-SNP BC PRS met het risico van slechte-prognose BC geïnventariseerd. Dr. Anne Marie McCarthy (University of Pennsylvania, Philadelphia) en collega’s publiceren de studie in Breast Cancer Research and Treatment.1

De studie includeerde 3657 vrouwen die een BC PRS-test ondergingen na een negatief mammogram. Het primaire eindpunt van de studie was slechte-prognose BC binnen twee jaar na het mammogram. Slechte prognose was gedefinieerd als metastastatisch, klierpositief, ER/PR-positief HER2-negatief groter dan 2 cm, ER/PR/HER2-negatief, of HER2-positief groter dan 1 cm.

In het cohort werd binnen twee jaar in 308 deelnemers BC vastgesteld, onder wie 137 (44%) met slechte-prognose BC. De overall BC PRS was significant geassocieerd met BC-diagnose binnen twee jaar (OR 1,39; p<0,0001), en met diagnose van slechte-prognose BC (1,24; p=0,018), en met goede-prognose BC (1,52; p=3,60 x 10-7). De ER+ PRS was significant geassocieerd met ER/PR+ BC (OR 1,41; p<0,001) en de ER- PRS was significant geassocieerd met ER- BC (1,48; p=0,015).

De onderzoekers concluderen dat BC PRS onafhankelijk en significant geassocieerd was met diagnose van zowel overall BC als van slechte-prognose BC binnen twee jaar na een negatief mammogram.

1.McCarthy AM, Manning AK, Hsu S et al. Breast cancer polygenic risk scores are associated with short-term risk of poor prognosis breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2022; epub ahead of print

Summary: A multicenter retrospective study found that the 313 SNP breast cancer polygenic risk score was independently and signifcantly associated with diagnosis of both breast cancer overall and with poor prognosis breast cancer within 2 years of a negative mammogram.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Associatie van leeftijd, ras, en ziektestadium met beantwoorden PRO-vragenlijsten na chirurgie voor mammacarcinoom (0)
2022-09-24 12:00   ( Nieuws )
Tags:  patient-reported outcomes
Dr. Monica MorrowPatiënt-gerapporteerde uitkomsten (PROs) zijn belangrijke eindpunten voor het beoordelen van behandelingen. Het is niet duidelijk of patiëntkenmerken geassocieerd zijn met het beantwoorden van PRO-vragenlijsten. Een studie van Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) heeft de associatie van leeftijd, ras, en ziektestadium met het beantwoorden van PRO-vragenlijsten geïnventariseerd onder patiënten die chirurgie voor mammacarcinoom ondergingen. Dr. Monica Morrow en collega’s publiceren de studie in Annals of Surgical Oncology.1

De studie includeerde 6374 patiënten die tussen januari 2020 en augustus 2021 in MSKCC chirurgie voor mammacarcinoom ondergingen. Alle patiënten kregen twee PROM-vragenlijsten: BREAST-Q en Recovery Tracker. BREAST-Q werd beantwoord door 91,9% van de patiënten en Recovery Tracker door 81,1%. In univariate analyse waren nonresponders vergeleken met responders ouder (gemiddeld 60 jaar versus 55 jaar; p<0,001), vaker niet-Engelssprekend (p<0,001), en vaker van Hispanic etniciteit (p=0,031) en zwart ras (p<0,001). In multivariate analyse waren non-responders vaker zwart en niet-Engelssprekend (p<0,001). Stadium van de ziekte was niet significant geassocieerd met respons.

De onderzoekers concluderen dat een hoog percentage van de patiënten die chirurgie voor mammacarcinoom ondergaan PROM-vragenlijsten beantwoordt, maar dat de PROM-resultaten geen reflectie zijn van de gehele populatie van deze patiënten.

1.Srour MK, Tadros AB, Sevilimedu V et al.Who are we missing: does engagement in patient-reported outcome measures for breast cancer vary by age, race, or disease stage? Ann Surg Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: A study at Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York, NY) found a high patient engagement using 2 different patient-reported outcomes measures after breast cancer surgery, but suggested that PROM results may not reflect the experience of the entire breast cancer population.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Real-world vergelijking van tisagenlecleucel versus axicabtagene ciloleucel voor R/R DLBCL (0)
2022-09-23 15:00   ( Nieuws )
Tags:  relapsed or refractory diffuse large B cell lymphoma real-world comparison of tisa-cel and axi-cel
Dr. Emmanuel BachyTisagenlecleucel (tisa-cel) en axicabtagene ciloleucel (axi-cel) hebben beide werkzaamheid laten zien voor recidiverend en refractair diffuus grootcellig B-cel lymfoom (R/R DLBCL). Een retrospectieve multicenterstudie in Frankrijk heeft de werkzaamheid van beide behandelingen vergeleken. Dr. Emmanuel Bachy (Hospices Civils de Lyon) en collega’s publiceren de studie in Nature Medicine.1De studie, in 23 centra, includeerde 809 patiënten die twee of meer eerdere lijnen behandeling voor R/R DLBCL gekregen hadden. Propensity score matching resulteerde in twee groepen van ieder 209 patiënten met vergelijkbare kenmerken, die tisa-cel of axi-cel kregen. De ORR/CRR waren 80%/60% met axi-cel versus 66%/42% met tisa-cel (p<0,001 voor zowel ORR als CRR). Na mediaan 11,7 maanden follow-up was het één-jaars progressievrije-overlevingspercentage 46,6% met axi-cel versus 33,2% met tisa-cel (HR 0,61; p=0,0003) en was het één-jaars overall survival percentage 63,5% met axi-cel versus 48,8% met tisa-cel (HR 0,63; p=0,0072). Cytokine release syndrome en ICANS waren meer frequent met axi-cel dan met tisa-cel.

De onderzoekers concluderen dat axi-cel vergeleken met tisa-cel betere werkzaamheid en hogere toxiciteit had als derde- of laterelijns behandeling voor R/R DLBCL.

1.Bachy E, Le Gouill S, Di Blasi R et al. A real-world comparison of tisagenlecleucel and axicabtagene ciloleucle CAR T cells in relapsed or refractory diffuse large B cell lymphoma. Nature Medicine 2022; epub ahead of print

Summary: A retrospective study in France compared real-world activity of tisagenlecleucel versus axicabtagene ciloleucel for R/R DLBCL after two or more previous lines of treatment. The study showed that axi-cel compared with tisa-cel had higher efficacy and higher toxicity.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Multicenter fase 1-studie van socazolimab voor recidiverend of metastatisch cervixcarcinoom (0)
2022-09-23 13:30   ( Nieuws )
Tags:  R M cervical cancer socazolimab
Prof. Lingying WuSocazolimab is een monoklonaal antilichaam gericht op PD-L1. Een multicenter fase 1-studie in China heeft socazolimab voor recidiverend of metastatisch (R/M) cervixcarcinoom geëvalueerd. Prof. Lingying Wu (Peking Union Medical College, Beijing) en collega’s publiceren de studie in Clinical Cancer Research.1

De studie includeerde 12 patiënten in de doseringsescalatiefase, die oplopende doseringen van socazolimab iedere twee weken kregen. De behandeling met de dosering 5 mg/kg werd goed verdragen. Met deze dosering werden in de expansiefase nog 92 patiënten behandeld, onder wie 54 met baseline PD-L1 positieve tumoren (CPS 1 of hoger). Het primaire eindpunt was objective response rate. De ORR was 15,4% (95%-bti 2,37-5,75) onder alle patiënten; 16,7% onder de patiënten met PD-L1 positieve tumoren en 17,9% onder patiënten met PD-L1 negatieve tumoren. De mediane progressievrije overleving was 4,44 maanden (95%-bti 2,37-5,75) en de mediane overall survival was 14,72 maanden (9,59-NE). Er waren geen graad 5 treatment-related adverse events.

De onderzoekers concluderen dat socazolimab duurzame werkzaamheid had voor R/M cervixcarcinoom, met een veiligheidsprofiel dat vergelijkbaar is met dat van andere anti-PD-(L)1 monoklonale antilichamen.

1.An J, Tang J, Li BX et al. Efficacy and safety of the anti-PD-L1 monoclonal antibody socazolimab for recurrent or metastatic cervical cancer: a phase 1 dose-escalation and expansion study. Clin Cancer Res 2022; epub ahead of print

Summary: A multicenter phase 1 study in China found that the anti-PD-L1 monoclonal antibody socazolimab had durable efficacy for recurrent or metastatic cervical cancer and had a safety profile similar to other anti-PD-(L)1 monoclonal antibodies.


  Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)