Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

EndoPredict voorspelt lokaal recidief in mammacarcinoompatiënten in ABCSG 8

(0)2015-03-26 13:24   ( Nieuws )

Tags

EndoPredict  

Prof. Florian FitzalEndoPredict (EP) is een nieuwe genoomexpressietest. Prof. Florian Fitzal (Brustgesundheitszentrum Linz) en zijn collega’s van de Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group (ABCSG) hebben onderzocht of EP lokaal recidiefvrije overleving kan voorspellen na chirurgie voor mammacarcinoom in postmenopauzale vrouwen. De uitkomsten van de studie zijn online gepubliceerd in het British Journal of Cancer.1

De studie uit uitgevoerd onder deelneemsters van de ABCSG 8 trial. In ABCSG 8 werden postmenopauzale vrouwen met ER-positief HER2-negatief mammacarcinoom gerandomiseerd naar tamoxifen of tamoxifen gevolgd door anastrozol. Fitzal en collega’s verzamelden EP-resultaten van lesies van 1324 deelneemsters. Volgens de EP-scores hadden 683 patiënten een hoog en 641 patiënten een laag recidiefrisico.

De mediane follow-up was 72,3 maanden, en de cumulatieve incidentie van lokaal recidief was 2,6% (0,4% per jaar). De tien-jaars lokaal recidiefvrije overleving in de groep met het hoog EP-risico was 91%; versus 97,5% in de groep met het laag risico volgens EP (HR 1,31; p<0,005). Er was geen statistisch significant verschil in lokaal recidief tussen de groepen patiënten die borstsparende chirurgie kregen en patiënten die mastectomie ondergingen (p=0,879). Radiotherapie na borstsparende chirurgie leidde tot significante verbetering van de lokaal recidiefvrije overleving in de groep patiënten met een laag risico volgens EP (p<0,005).

De onderzoekers concluderen dat EP een effectief prognostisch instrument is voor het voorspellen van lokaal recidief. EP blijkt echter niet bruikbaar voor het geleiden van lokale therapie onder postmenopauzale laag-risicopatiënten.

1.Fitzal F, Filipits M, Rudas M et al. The genomic expression test EndoPredict is a prognostic tool for identifying risk of local recurrence in postmenopausal endocrine receptor-positive, her2neu-negative breast cancer patients randomised within the prospective ABSCG 8 trial. Br J Cancer 2015; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren