Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 1/2-studie van daratumumab monotherapie voor r/r multipel myeloom

(0)2015-08-27 11:58   ( Nieuws )

Prof. Henk LokhorstIn multipel-myeloomcellen wordt overexpressie van CD38 gezien. Daratumumab is een humaan IgG1k monoklonaal antilichaam dat gericht is tegen CD38. Prof. Henk Lokhorst (VUmc) en collega’s hebben een fase 1/2-studie uitgevoerd van daratumumab monotherapie in patiënten met recidiverend of refractair (r/r) myeloom. De uitkomsten van de studie zijn online gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.1

In het fase 1-gedeelte kregen de patiënten daratumumab in doseringen tot 24 mg/kg lichaamsgewicht. Er werd geen maximum getolereerde dosering geïdentificeerd. In het fase 2-gedeelte kregen 30 patiënten 8 mg/kg en 42 patiënten 16 mg/kg; acht doses eens per week, acht doses eens per twee weken, en de volgende doses maandelijks tot 24 maanden. De mediane tijd sinds de diagnose was 5,7 jaar, en de patiënten hadden mediaan vier eerdere behandelingen gehad. Van de patiënten had 64% ziekte die refractair was tegen proteasoomremmers en immuunmodulerende meiddelen, had 64% ziekte die refractair was tegen bortezomib en lenalidomide, en had 76% autologe stamceltransplantatie gekregen.

In het fase 2-gedeelte waren de infusiegerelateerde reacties mild (slechts 1% graad 3). De meest-geziene graad 3- of 4-bijwerkingen waren pneumonie en trombocytopenie. In het cohort dat 16 mg/kg kreeg was de ORR 36% (twee patiënten met complete respons, twee met very good partial response, en elf met partiële respons). In het cohort dat 8 mg/kg kreeg was de ORR 10% (drie patiënten met partiële respons). In het cohort dat 16 mg/kg kreeg was de mediane PFS 5,6 maanden (95%-bti 4,2 tot 8,1 maanden) en had 65% van de patiënten met respons geen progressie na twaalf maanden behandeling.

De onderzoekers concluderen dat daratumumab monotherapie een gunstig veiligheidsprofiel en bemoedigende werkzaamheid had in patiënten met zwaar voorbehandeld en refractair myeloom.

1.Lokhorst HM, Plesner T, Laubach JP et al. Targeting CD38 with daratumumab monotherapy in multiple myeloma. N Engl J Med 2015; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren