Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van daratumumab monotherapie voor zwaar-voorbehandeld multipel myeloom

(0)2015-05-31 11:41   ( Nieuws )

Dr. Sagal LonialDaratumumab is een humaan anti-CD38 monoklonaal antilichaam met activiteit in recidiverend/refractair multipel myeloom. Dr. Sagar Lonial (Emory University, Atlanta) presenteert dinsdag in Chicago uitkomsten van een fase 2-studie van daratumumab voor zwaar voorbehandeld multipel myeloom.1 Deelnemers aan het nu gepresenteerde deel van de studie waren 106 patiënten die tenminste drie eerdere lijnen therapie gekregen hadden waaronder een proteasoomremmer en een immunomodulerend agens. De mediane tijd sinds de diagnose was 4,8 jaar; het mediane aantal eerdere lijnen therapie was vijf.

De patiënten kregen daratumumab 16 mg/kg per week gedurende acht weken, gevolgd door daratumumab 16 mg/kg eens per vier weken. De mediane follow-up was 9,4 maanden. Bijwerkingen waren vermoeidheid (39,6%), anemie (33%), misselijkheid (29,2%), trombocytopenie (25,5%), rugpijn (22,6%), neutropenie (22,6%), en hoest (20,8%). Infusiereacties waren vooral graad 1 of 2, en kwamen vooral voor na de eerste infusies. Minder dan vijf procent discontinueerde de behandeling vanwege infusiereacties. Objectieve respons werd gezien bij 29,2% van de patiënten (drie complete responsen, tien zeer goede partiële responsen en achttien partiële responsen). De duur van de respons was mediaan 7,4 maanden. De mediane tijd-tot-progressie was 3,7 maanden. De mediane overall survival is niet bereikt; de geschatte één-jaars OS is 65%.

De onderzoekers concluderen dat daratumumab duurzame werkzaamheid demonstreerde in een zwaar-voorbehandelde multipel-myeloompopulatie, met een gunstig veiligheidsprofiel.

1.ASCO Annual Meeting 2015; abstr. LBA8512

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren