Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 3-studie van adjuvant capecitabine voor vroeg-stadium mammacarcinoom

(0)2015-06-04 12:43   ( Nieuws )

Dr. Joyce O'ShaughnessyDr. Joyce O’Shaughnessy (Baylor-Sammons Cancer Center, Dallas) en collega’s hebben een fase 3-studie uitgevoerd van toevoeging van capecitabine (X) aan het standaard adjuvante regime van doxorubicine (A) plus cyclofosfamide (C) gevolgd door docetaxel (T) voor vroeg-stadium mammacarcinoom. De uitkomsten van de studie zijn online gepubliceerd in Clinical Cancer Research.1 Deelneemsters waren 2611 patiënten, die werden gerandomiseerd naar acht cycli AC/T (n=1304) of AC/XT (n=1307).

Het primaire eindpunt van de studie was vijf-jaars ziektevrije overleving. Het verschil tussen beide armen was voor dit eindpunt niet statistisch significant (HR 0,84; 95%-bti 0,67-1,05; p=0,125). Voor het secundaire eindpunt overall survival was er wel een significant gunstig effect van toevoeging van capecitabine (HR 0,68; 95%-bti 0,51-0,92; p=0,011). Er waren geen onverwachte bijwerkingen.


Van de patiënten met ER-positieve/HER2-negatieve ziekte was 70% klierpositief. Van de ER-positieve/HER2-negatieve patiënten had 26% tumoren met Ki-67 score <10%, en 59% tumoren met Ki-67 score <20%. In deze twee groepen werden slechts 17 (2%) respectievelijk 53 (6%) DFS-gebeurtenissen gezien. De onderzoekers concluderen dat deze lage event rate in patiënten met ER-positieve tumoren met een lage Ki-67 score suggereert dat deze patiënten niet zouden moeten worden geïncludeerd in adjuvante studies met vijf-jaars DFS als eindpunt, en dat Ki-67 analyses deze patiënten kunnen identificeren.

1.O’Shaughnessy JA, Koeppen H, Xiao Y et al. Patients with slowly proliferative early breast cancer have low 5-year recurrence rates in a phase III adjuvant trial of capecitabine. Clin Cancer Res 2015; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren