Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Impact van bètablokkers op overleving van patiënten met ovariumcarcinoom

(0)2015-08-25 12:00   ( Nieuws )

Tags

bètablokkers  EOC  

Dr. Anil SoodIn preklinische studies is gezien dat aanhoudende adrenerge activering groei en metastasering van ovariumcarcinomen kan bevorderen. Dr. Anil Sood (MD Anderson Cancer Center, Houston) en collega’s hebben de invloed onderzocht van bèta-adrenerge blokkade op de klinische uitkomst van vrouwen met epitheliaal ovariumcarcinoom (EOC). De uitkomsten van de studie zijn online gepubliceerd in Cancer.1

Deelneemsters aan de studie waren 1425 vrouwen met EOC; mediaan 63 jaar oud (range 21 tot 93). De onderzoekers vergeleken de uitkomsten van vrouwen die tijdens de chemotherapie bètablokkers gebruikten (n=269) met uitkomsten van niet-gebruiksters. Van de gebruiksters van bètablokkers kregen er 193 bèta-1-adrenerge receptorselectieve middelen, en 76 niet-selectieve bètablokkers. De primaire indicatie voor de bètablokkers was hypertensie; daarnaast werden de middelen ook gebruikt voor aritmie en postmyocardinfarct-management. De mediane overall survival was 42 maanden onder de niet-gebruiksters van bètablokkers versus 47,8 maanden onder gebruiksters van bètablokkers (p=0,04). De mediane OS was 94,9 maanden onder gebruiksters van niet-selectieve bètablokkers versus 38 maanden onder gebruiksters van selectieve bètablokkers (p<0,001). In alle groepen was hypertensie geassocieerd met slechtere OS (vergeleken met geen hypertensie). Maar zelfs onder patiënten met hypertensie was gebruik van niet-selectieve bètablokkers geassocieerd met langere mediane OS vergeleken niet niet-gebruiksters (90 maanden versus 38,2 maanden; p<0,001).

De onderzoekers concluderen dat het gebruik van niet-selectieve bètablokkers in patiënten met EOC geassocieerd is met langere OS.

1.Watkins JL, Thaker PH, Nick AM et al. Clinical impact of selective and nonselective beta-blockers on survival in patients with ovarian cancer. Cancer 2015; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren