Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Invloed van adjuvante endocriene therapie voor vroege borstkanker op cognitief functioneren


Dr. Patricia GanzDr. Patricia Ganz (UCLA) en collega’s publiceren online in het Journal of Clinical Oncology een studie naar effecten van adjuvante endocriene therapie voor patiënten met vroege borstkanker op hun cognitief functioneren.1 Deelneemsters (n=173) uit het cohort van de Mind Body Study beantwoordden vragenlijsten en ondergingen neuropsychologische testen bij inclusie in de studie (T1) en zes maanden later (T2). Van deze patiënten kreeg 70% endocriene therapie, ongeveer evenveel tamoxifen als aromataseremmers; de overige deelneemsters vormden de controlegroep.

De endocriene therapie resulteerde in significante (p=0,003) toename van klachten over het zelfgerapporteerde functioneren in taal en communicatie. De endocriene therapie leidde niet tot significante veranderingen in de uitkomsten van de neuropsychologische testen. Een hoger niveau van klachten over taal en communicatie op T2 was in multivariate analyse significant geassocieerd met taal- en communicatiescore op T1 (p<0,001), met het krijgen van endocriene therapie op T2 (p=0,004), eerdere hormoontherapie (p<0,001), en verminderde verbetering in psychomotorische testen van het neuropsychologisch onderzoek (p=0,05), maar niet met depressieklachten (p=0,10).

De onderzoekers concluderen dat zes maanden na het starten van endocriene therapie het voorkomen van taal- en communicatieklachten verhoogd is. Hormoontherapie in het verleden is een significante voorspeller van taal- en communicatieklachten na begin van endocriene therapie.

1.Ganz PA, Petersen L, Castellon SA et al. Cognitive function after the initiation of adjuvant endocrine therapy in early-stage breast cancer: an observational cohort study. J Clin Oncol 2014; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren