Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Lange-termijn longfunctie in overlevers van kanker tijdens de jeugd

(0)2015-04-07 11:05   ( Nieuws )

Dr. Saro ArmenianDr. Saro Armenian (City of Hope National Medical Center, Duarte CA) en collega’s hebben een studie uitgevoerd van de longfunctie van patiënten die als kind behandeld waren voor kanker. De studie is online gepubliceerd in het Journal of Clinical Oncology.1 De patiënten ondergingen longfunctietesten bij inclusie in de studie (T1) en mediaan vijf jaar later (T2, range 1,0 tot 10,3 jaar). Op T2 werden de deelnemers vergeleken met voor leeftijd en geslacht gematchte gezonde controlepersonen.

De mediane leeftijd bij de diagnose was 16,5 jaar (range 0,2-21,9 jaar) en de mediane tijd van diagnose tot T2 was 17,1 jaar (range 6,3 tot 40,1 jaar). Vergeleken met gezonde controlepersonen was in de overlevers het risico van restrictieve longaandoeningen verhoogd met een factor 6,5 (p<0,01) en het risico van diffusieabnormaliteiten verhoogd met een factor 5,2 (p<0,01). Tot de factoren die geassocieerd waren met restrictieve aandoeningen behoorden leeftijd bij diagnose jonger dan zestien jaar en blootstelling aan meer dan 20 Gy straling naar de borstkas. Vrouwelijk geslacht en stralingsdosis naar de borstkas waren geassocieerd met diffusieabnormaliteiten. Onder patiënten met normale longfunctie op T1 waren vrouwelijk geslacht en behandeling met meer dan 20 Gy naar de borstkas geassocieerd met slechtere diffusiefunctie op T2.

De onderzoekers concluderen dat overlevers van jeugdkanker een verhoogd risico van slechtere longfunctie hebben. De diffusiecapaciteit neemt af in de tijd, vooral onder frouwen en patiënten die met hoge dosis straling naar de borst zijn behandeld.

1.Armenian SH, Landier W, Francisco L et al. Long-term pulmonary function in survivors of childhood cancer. J Clin Oncol 2015; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren