Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Oraal nicotinamide verlaagt risico van actinisch carcinoom

(0)2015-05-24 14:45   ( Nieuws )

Prof. Diona DamianNicotinamide (vitamine B3) bevordert DNA-herstel en voorkomt cutane immuunsuppressie na blootstelling aan UV-straling. Oraal nicotinamide vermindert fotocarcinogenese in muizen, en in een fase 2-studie is werkzaamheid van oraal nicotinamide gezien tegen niet-melanoom huidkanker (NMSC). Prof. Diona Damian (University of Sydney) en haar collega’s voerden in Australië de fase-3 ONTRAC-studie uit (‘Oral Nicotinamide To Reduce Actinic Cancer’). Damian zal de uitkomsten van ONTRAC aanstaande zaterdag presenteren op de Annual Meeting van de ASCO in Chicago.1

Deelnemers aan ONTRAC waren 386 patiënten (mediaan 66 jaar oud, 63% mannen) met tenminste twee NMSCs (mediaan acht) in de vijf jaar voorafgaande aan inclusie. De deelnemers werden 1:1 gerandomiseerd naar oraal nicotinamide 500 mg tweemaal daags of placebo gedurende twaalf maanden. De deelnemers werden iedere drie maanden gezien door een dermatoloog. Het primaire eindpunt van de studie was het aantal nieuwe NMSCs in twaalf maanden.

Het gemiddelde aantal nieuwe NMSCs in twaalf maanden was 1,77 in de nicotinamide-groep versus 2,42 in de placebogroep. De relative rate reduction was 0,23 (p=0,02) na correctie voor centrum en NMSC-geschiedenis, en 0,27 (p=0,02) zonder correctie. De effecten van de behandeling waren vergelijkbaar voor zowel basaalcelcarcinomen (RRR 0,20; p=0,1) en squameus celcarcinomen (RRR 0,30; p=0,05). Aantallen actinische keratosen waren lager in de nicotinamidegroep vergeleken met de placebogroep na drie maanden (11% verschil, p=0,01), zes maanden (14%; p<0,001), negen maanden (20%; p<0,0001), en twaalf maanden (13%; p<0,005). Er waren geen verschillen tussen beide groepen in bijwerkingen.

Damian concludeert dat nicotinamide het ontstaan van NMSCs in hoog-risicopatiënten tegengaat. Het is veilig, goedkoop, en in veel landen beschikbaar als over-the-counter supplement.

1.ASCO Annual Meeting 2015; abstr. 9000

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren