Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Prognostische score voor patiënten die ipilimumab krijgen voor gevorderd melanoom

(0)2015-11-18 16:30   ( Nieuws )

Tags

ipilimumab  melanoom  

Dr. James LarkinIpilimumab-behandeling kan duurzaam klinisch profijt opleveren voor patiënten met gevorderd melanoom. Er is behoefte aan betrouwvare prognostische markers en risicoscores. Dr. James Larkin (Royal Marsden Hospital, Londen) en collega’s hebben een studie uitgevoerd van markers voor overall survival van deze patiënten. De uitkomsten van de studie zijn online gepubliceerd in het European Journal of Cancer.1

De analyses zijn gebaseerd op gegevens van 134 patiënten met metastatisch melanoom die tussen 2011 en 2014 in het Royal Marsden Hospital werden behandeld met ipilimumab. Na een mediane follow-up van 16,1 maanden was de mediane OS 7,1 maanden (95%-bti 6,5-9,8 maanden). In negentien patiënten (14,2%) werden tumorremissies gezoem; zestien partieel en drie compleet. Progressieve ziekte werd gezien in 75%.

De onderzoekers identificeerden drie onafhankelijke ongunstige factoren voor OS: verhoogd lactaatdehydrogenase (HR 1,03; 95%-bti 1,02-1,04), ECOG performance status hoger dan 0 )HR 1,91; 95%-bti 1,10-3,30), en aantal betrokken organen (HR 1,51; 95%-bti 1,22-1,86). Om een eenvoudig toe te passen risicoscore te construeren dichotomiseerden de onderzoekers de waarden voor lactaatdehydrogenase (> upper limit of normal) en aantal betrokken organen (>2), zodat ze drie prognostische groepen konden onderscheiden: gunstige prognose (geen ongunstige factoren; n=17), intermediaire prognose (één ongunstige factor; n=38), en slechte prognose (twee of meer ongunstige factoren; n=73). De twaalf- en achttien-maands OS waren 85% en 73% voor de patiënten in de gunstige-prognosegroep; 41% en 29% voor de patiënten in de intermediaire-prognosegroep; en 12% en 6% voor de patiënten in de slechte-prognosegroep (p<0,001).

De onderzoekers concluderen dat ze een eenvoudig toepasbare prognostische score hebben geconstrueerd voor overleving van ipilimumab-behandelde patiënten met gevorderd melanoom.

1.Diem S, Kasendra B, Martin-Liberal J et al. Prognostic score for patients with advanced melanoma treated with ipilimumab. Eur J Cancer 2015; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren