Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Prognostische waarde van preoperatieve CEA-specifieke T-cel respons in colorectaalcarcinoom


Dr. Andrew GodkinAlgemeen wordt aangenomen dat tumor-reactieve IFNγ-producerende (TH1-type) T-cellen geassocieerd zijn met gunstigere uitkomsten. De klinische consequentie van deze responsen voor de lange-termijn prognose in colorectaalcarcinoom is echter onduidelijk, schrijven dr. Andrew Godkin (Insitute of Infection and Immunity, Cardiff VK) en collega’s online in het Journal of the National Cancer Institute.1 Ze beschrijven een studie waarin ze de bruikbaarheid van de preoperatieve respons van IFNγ-producerende T-cellen uit perifeer bloed op CEA, 5T4, of controle-antigenen (n=64) vergelijken met tumor-stadium en klinische gegevens (n=87) in het voorspellen van de vijf-jaars uitkomsten van patiënten met colorectaalcarcinoon die resectie met curatieve doelstelling ondergingen.

Hoewel ziekterecidief meer frequent was in patiënten met stadium III tumoren, bleek aanwezigheid van preoperatieve CEA-specifiek IFNγ-producerende T-cellen geassocieerd te zijn met een statistisch significant verhoogd recidiefrisico na resectie, onafhankelijk van tumorstadium (OR 5,00; p<0,001). Responsen op andere antigenen, waaronder 5T4, waren niet geassocieerd met de uitkomst. De onderzoekers noemen deze resultaten ‘initially surprising’, maar ze kunnen bijdragen aan een betere prognosticatie en meer rationeel gebruik van adjuvante behandelingen.

1.Scurr MJ, Brown CM, Costa Bento DF et al. Assessing the prognostic value of preoperative carcinoembryonic antigen-specific T-cell responses in colorectal cancer. J Natl Cancer Inst 2015; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren