Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Ureum-gebaseerde crème voor profylaxe van sorafenib-geassocieerde hand-voet huidreacties in HCC

(0)2015-02-10 11:40   ( Nieuws )

Prof. Sheng-Long YeProf. Sheng-Long Ye (Fudan Universiteit, Shanghai) en collega’s publiceren online in het Journal of Clinical Oncology een open-label studie van de profylactische waarde van een ureum-gebaseerde crème (UBC) voor sorafenib-geassocieerde hand-voet huidreacties (HFSR) in patiënten met gevorderd levercelcarcinoom.1 Deelnemers aan de studie waren 871 patiënten, die werden gerandomiseerd naar 10% UBC driemaal daags plus beste ondersteunende zorg (n=439), of alleen best supportive care zonder enige crème (BSC, n=432). De behandeling begon op dag 1 van de sorafenib-behandeling, en werd tot twaalf weken voortgezet. HSFR werden iedere twee weken bepaald.


De twaalf-weken incidentie van enige graad HFSR was significant lager in de UBC-groep (56,0%) dan in de BSC groep (73,6%; OR 0,457; p<0,001). Ook de twaalf-weken incidentie van graad 2 of hoger HFSR was lager in de UBC-groep (20,7%) dan in de BSC-groep (29,2%; OR 0,635; p=0,004). De mediane tijd tot eerste HFSR was 84 dagen in de UBC-groep versus 34 dagen in de BSC-groep (HR 0,658; p<0,001). Er was geen effect van UBC op sorafenib-doseringsreductie of interruptie, respons, of ziektecontrole na twaalf weken.

De onderzoekers concluderen dat in deze open-label studie UBC profylactische waarde had voor sorafenib-geassocieerde HFSR. Ze stellen dat er behoefte is aan geblindeerde studies van dit effect.

1.Randomized controlled trial of the prophylactic effect of urea-based cream on sorafenib-associated hand-foot skin reactions in patients with advanced hepatocellular carcinoma. J Clin Oncol 2015; epub ahead of print


Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren