Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Werkzaamheid van alisertib monotherapie in recidiverende ATRT in vier kinderen


Dr. Cynthia WetmoreHet gen Aurora kinase A (AURKA) codeert voor een eiwit dat de vorming en stabiliteit van de mitotische spindel reguleert, en zeer actief is in atypische teratoïde rhabdoïde tumoren (ATRT). Alisertib remt AURKA in vitro en in vivo. Gelet op de sterke preklinische aanwijzingen voor mogelijke werkzaamheid van alisertib in ATRT-patiënten hebben dr. Cynthia Wetmore (Emory University, Atlanta) toestemming gevraagd en gekregen voor gebruik van alisertib monotherapie in de behandeling van vier pediatrische patiënten met recidiverend ATRT. De uitkomsten van de studie zijn online gepubliceerd in Neuro-Oncology.1

De patiënten (mediane leeftijd 2,5 jaar; range 1,39-4,87 jaar) kregen alisertib oraal eenmaal daags gedurende 7 dagen van een 21-daagse cyclus. Beoordeling van de ziekte (MRI van hersenen en ruggenmerg en lumbaalpunctie) vond plaats na twee cycli, en vervolgens iedere twee of drie cycli zolang de patiënten progressievrij bleven. In alle vier de patiënten werd stabilisering van de ziekte gezien na drie cycli. Twee patiënten bleven gedurende één respectievelijk twee jaar stabiele ziekte houden. Er waren matige en handelbare toxiciteiten.

De onderzoekers concluderen dat alisertib monotherapie resulteerde in opmerkelijke en duurzame afname van de ziektelast. Deze uitkomsten steunen incorporatie van alisertib in toekomstige studies in kinderen met ATRT.

1.Wetmore C, Boyett J, Li S et al. Alistertib is active as single agent in recurrent atypical teratoid rhabdoid tumors in 4 children. Neuro-Oncol 2015; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren