Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Zoledroninezuur voor osteopenie/osteoporose door adjuvante AI voor primair mammacarcinoom: vijf-jaars follow-up

(0)2015-08-24 13:11   ( Nieuws )

Dr. Neil MajithiaDr. Neil Majithia (Mayo Clinic, Rochester MN) en collega’s hebben onderzocht of zoledroninezuur het verwachte verlies van botmineraaldichtheid (BMD) kan voorkomen in postmenopauzale vrouwen met bestaande osteopenie of osteoporose die adjuvant letrozol starten voor primair mammacarcinoom. De uitkomsten van de studie zijn online gepubliceerd in Supportive Care in Cancer.1 Deelneemsters aan de studie waren zestig vrouwen met ER- en/of PR-positief mammacarcinoom en een BMD T-score van -2,0 of lager. De deelneemsters kregen eenmaal daags letrozol 2,5 mg en vitamine D 400 IU, tweemaal daags calcium 500 mg, en iedere zes maanden zoledroninezuur 4 mg gedurende vijf jaar of tot ziekteprogressie optrad. De BMD van de lendenwervels en de femurhals werd bepaald bij inclusie in vervolgens jaarlijks gedurende vijf jaar.

Na vijf jaar was de mediane BMD van de lendenwervels significant toegenomen met 11,6% (p=0,01) en de mediane BMD van de combinatie van lendenwervels en femurhals met 8,8% (p=0,01). De mediane BMD van de femurhals was toegenomen met 4,2% (niet-significant, p=0,23). Aan het eind van de studie had 7% van de deelneemsters osteoporose en 36% osteopenie. In het cohort werden zes fracturen waargenomen.

De onderzoekers concluderen dat zoledroninezuur verder botverlies blijkt te voorkomen in mammacarcinoompatiënten met osteopenie en osteoporose die adjuvante letrozoltherapie starten. Het effect van zoledroninezuur houdt tenminste vijf jaar aan.

1.Majithia N, Atherton PJ, Lafky JM et al. Zoledronic acid for treatment of osteopenia and osteoporosis in women with primary breast cancer undergoing adjuvant aromatase inhibitor therapy: a 5-year follow-up. Supp Care Cancer 2015; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren