Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Abemaciclib of placebo plus fulvestrant voor HR+ HER2- mammacarcinoom na progressie op endocriene therapie

(0)2019-09-30 12:00   ( Nieuws )

Prof. George SledgeEr is nog geen duidelijkheid over een overall survival profijt van CDK4/6-remmer in combinatie met fulvestrant voor HR-positief HER2-negatief gevorderd mammacarcinoom (ABC) ongeacht menopauzale status na eerder endocriene therapie (ET). De multinationale fase 3-studie MONARCH 2 vergeleek abemaciclib plus fulvestrant versus placebo plus fulvestrant voor deze patiënten. Prof. George Sledge (Standford University, CA) presenteerde een interimanalyse van de studie gisteren op de Annual Meeting van ESMO in Barcelona. De studie is ook gepubliceerd in JAMA Oncology.1De studie includeerde 669 patiënten, die 2:1 werden gerandomiseerd naar abemaciclib (mediane leeftijd 59 jaar; range 32-91; n=446) of placebo (mediane leeftijd 62 jaar; range 32-87; n=223) 150 mg iedere 12 uur, plus fulvestrant 500 mg per label. De randomisatie was gestratificeerd op basis van orgaan van metastase (visceraal, alleen bot, of ander) en resistentie tegen eerdere ET (primair of secundair). De interimanalyse werd uitgevoerd nadat 338 patiënten waren overleden (77% van de geplande 441 bij finale analyse).

De mediane OS was 46,7 maanden met abemaciclib plus fulvestrant versus 37,3 maanden met placebo plus fulvestrant (HR 0,757; p=0,01). Het OS-profijt van abemaciclib was het grootst in patiënten met viscerale metastasen (HR 0,675; 95%-bti 0,511-0,891) en patiënten met primaire resistentie tegen eerdere ET (HR 0,686; 95%-bti 0,451-1,043). Tijd tot tweede ziekteprogressie (mediaan 23,1 versus 20,6 maanden), tijd tot chemotherapie (mediaan 50,2 versus 22,1 maanden), en chemotherapievrije overleving (mediaan 25,5 versus 18,2 maanden) waren eveneens significant beter met abemaciclib plus fulvestrant dan met placebo plus fulvestrant. Er werden geen nieuwe veiligheidssignalen voor abemaciclib gezien.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met HR-positief HER2-negatief ABC met progressie na eerdere ET behandeling met abemaciclib plus fulvestrant vergeleken met placebo plus fulvestrant resulteerde in verbetering van de OS met mediaan 9,4 maanden.

1.Sledge GW, Toi M, Neven P et al. The effect of abemaciclib plus fulvestrant on overall survival in hormone receptor-positive, ERBB2-negative breast cancer that progressed on endocrine therapy – MONARCH 2. A randomized clinical trial. JAMA Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A prespecified interim analysis of the multinational phase 3 trial MONARCH 2 found that among patients with HR-positive, HER2-negative advanced breast cancer after progression on endocrine therapy, treatment with ademaciclib plus fulvestrant compared to placebo plus fulvestrant resulted in a statistically significant and clinically meaningful median OS improvement of 9.4 months, regardless of menopausal status. Abemaciclib substantially delayed the receipt of subsequent chemotherapy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren