Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Absoluut risico van orofarynxcarcinoom na HPV16-E6 serologietest

(0)2022-06-15 13:30   ( Nieuws )

Dr. Hilary RobbinsDe incidentie van HPV-geassocieerd orofarynxcarcinoom (OPC) neemt toe, en vroegere detectie zou geassocieerd kunnen zijn met betere uitkomsten. De HPV16-E6 bloed-gebaseerde biomarker heeft hoge sensitiviteit en specificiteit voor HPV-gedreven OPC, maar het absolute OPC-risico na een positieve of negatieve HPV16-E6 test is niet duidelijk. Een analyse van het Human Papillomavirus Cancer Cohort Consortium heeft dit risico geïnventariseerd. Dr. Hilary Robbins (IARC, Lyon) en collega’s publiceren de analyse in het Journal of Clinical Oncology.1

De onderzoekers construeerden een OPC-risico voorspellingsmodel op basis van relatief risico van OPC in negen Amerikaanse cohorten met tezamen 365 deelnemers met OPC (tot tien jaar tussen bloedmonstername en diagnose) en 5794 controlepersonen, gecombineerd met gegevens van Amerikaanse risicofactoren in het National Health Interview Survey, en geslachtsspecifieke percentages van OPC en mortaliteit. De figuur toont de resultaten van de analyses. Het geschatte tien-jaars OPC-risico was 17,4% (95%-bti 12,4-28,6) voor HPV16-E6 seropositieve mannen in de leeftijd van 50 jaar en 27,1% (19,2-45,4) voor HPV16-E6 seropositieve mannen in de leeftijd van 60 jaar. De corresponderende vijf-jaars risico’s waren 7,3% respectievelijk 14,4%. Het geschatte tien-jaars OPC-risico was 3,6% (95%-bti 2,5-5,9) voor HPV16-E6 seropositieve vrouwen in de leeftijd van 50 jaar en 5,5% (3,8-9,1) voor HPV16-E6 seropositieve vrouwen in de leeftijd van 60 jaar), met corresponderende vijf-jaars risico’ van 1,5% respectievelijk 2,7%. Dertig jaar na een seropositief resultaat op de leeftijd van 50 jaar zal naar schatting 49,9% van de mannen en 13,3% van de vrouwen OPC ontwikkeld hebben. Tien-jaars risico’s onder HPV16-E6 seronegatieve personen zijn zeer laag, in een range van 0,01% tot 0,25% afhankelijk van leeftijd, geslacht, en rookstatus.

De onderzoekers concluderen dat een substantieel percentage van HPV16-E6 seropositieve personen OPC zal ontwikkelen. Dit hoge risiconiveau zou periodieke minimaal-invasieve surveillance kunnen rechtvaardigen.

1.Robbins HA, Ferreiro-Iglesia A, Waterboer T et al. Absolute risk of oropharyngeal cancer after an HPV16-E6 serology test and potential implications for screening: results from the Human Papilloma Cancer Cohort Consortium. J Clin Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: A study from the Human Papilloma Cancer Cohort Consortium found that a substantial proportion of HPV16-E6 seropositive individuals will develop oropharyngeal cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren