Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Accumulatie van chronische ziekte voorspelt vroege mortaliteit in Childhood Cancer Survivor Study cohort


Dr. Kirsten NessOverlevers van maligniteiten ontwikkelen over het algemeen morbiditeiten op jongere leeftijd dan personen in de algemene bevolking, en hebben een verhoogd risico van vroege mortaliteit. De Cumulative Illness Rating Scale for Geriatrics (CIRS-G) is ontworpen om de accumulatie van morbiditeiten in de loop van de tijd te beschrijven, met een total score (TS) die een som is van mogelijk aandoeningen gewogen naar ernst. Een analyse in het cohort van de Childhood Cancer Survivor Study (CCSS), met hun broers/zusters als controlegroep, heeft onderzocht of onder volwassen overlevers van maligniteiten versnelde veroudering geassocieerd is met vroege mortaliteit. Dr. Kirsten Ness (St. Jude Childeren’s Research Hospital, Memphis TN) en collega’s publiceren de analyse in het Journal of Clinical Oncology.1

De onderzoekers bepaalden CIRS-G scores in overlevers en hun siblings op twee tijdpunten met een interval van negentien jaar. Baseline data werden verstrekt door 14.355 overlevers met een mediane leeftijd 24 jaar (IQR 18-30), en 4002 siblings met een mediane leeftijd 26 jaar (IQR 19-33). De follow-up data negentien jaar later door 6138 overlevers en 1801 siblings. De overlevers hadden hogere mediane TS dan siblings bij baseline (5,75 versus 3,44; p<0,01) en bij follow-up (7,76 versus 4,79; p<0,01). De gemiddelde TS-toename tussen baseline en follow-up was significant (p<0,01) hoger onder overlevers (2,89 onder mannen en 3,18 onder vrouwen) dan onder siblings (1,79 onder mannen en 1,69 onder vrouwen) en in de NHANES-populatie (2,0 onder mannen en 1,94 onder vrouwen). Onder de overlevers was elke toename van de baseline TS met één punt geassocieerd met toename van het risico van overlijden met 9% (95%-bti 8-10).

De onderzoekers concluderen dat toepassing van de CIRS-G in het CCSS-cohort de hypothese steunt dat accumulatie van morbiditeit in jongvolwassen overlevers van maligniteiten tijdens de jeugd versneld verloopt en voorspellend is voor vroege mortaliteit.

1.Esbenshade AJ, Lu L, Friedman DL et al. Accumulation of chronic disease among survivors of childhood cancer predicts early mortality. J Clin Oncol 2023; epub ahead of print

Summary: Analysis in the cohort of the Childhood Cancer Survivor Study found that among survivors of childhood cancer morbidity is accelerated compared with their siblings and with the general population.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren