Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Activiteit van cabazitaxel voor metastatisch castratieresistent prostaatcarcinoom in de klinische praktijk in Frankrijk


Prof. Nicholas MooreCabazitaxel is een standaard-behandeling voor metastatisch castratieresistent prostaatcarcinoom (mCRPC) na falen van docetaxel. De goedkeuring van deze behandeling was gebaseerd op de TROPIC-en de PROSELICA-studies, die met cabazitaxel een mediane overall survival van 13,4 tot 15,1 maanden lieten zien. De Franse post-marketing multicenter FUJI-studie (‘follow-up of Jevtana in real life’) werd uitgevoerd op verzoek van de Franse autoriteiten na goedkeuring van cabazitaxel voor mCRPC in Frankrijk (oktober 2011) om de werkzaamheid van cabazitaxel voor mCRPC in de klinische praktijk te onderzoeken. Prof. Nicholas Moore (Université de Bordeaux) en collega’s publiceren de studie online in het British Journal of Cancer.1

Tussen begin 2013 en eind 2015 kregen in 42 centra in Frankrijk 401 mCRPC-patiënten cabazitaxel. De mediane leeftijd bij inclusie in het FUJI-cohort was 70 jaar, en de metastasen werden vooral gezien in het skelet (87% van de patiënten), lymfeklieren (42%), en viscera (20%). Cabazitaxel was tweedelijns behandeling in 18%, derdelijns behandeling in 39%, en vierde- of laterelijns behandeling in 43%. Alle patiënten hadden eerder docetaxel gekregen, en 82% abirateron en/of enzalutamide.

De mediane duur van de cabazitaxelbehandeling was 3,4 maanden. De mediane overall survival en progressievrije overleving vanaf de start van cabazitaxel waren 11,9 maanden (95%-bti 10,1-12,9) respectievelijk 3,9 maanden (95%-bti 3,5-4,6). Factoren die in multivariate analyse geassocieerd waren met kortere OS waren graad 3 of hoger adverse events, viscerale metastasen, polymedicatie, en meer dan vijf botmetastasen. De belangrijkste graad 3 of hoger AEs waren hematologisch, met febriele neutropenie in 8% van de patiënten.

De onderzoekers concluderen dat in real life de overleving met cabazitaxel voor mCRPC in het FUJI-cohort korter was dan wat is gezien in TROPIC en PROSELICA.

1.Rouyer M, Oudard S, Joly F et al. Overall and progression-free survival with cabazitaxel in metastatic castration-resistant prostate cancer in routine clinical practice: the FUJI cohort. Br J Cancer 2019; epub ahead of print

Summary: The post-marketing FUJI study in France found that in real life overall survival with cabazitaxel for mCRPC was shorter (median 11.9 months; 95% CI 10.1-12.9) than what was seen in the TROPIC and PROSELICA trials (13.4-15.1 months).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren