Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Acupunctuur voor AI-gerelateerde gewrichtspijn in postmenopauzale vrouwen met vroeg-stadium mammacarcinoom


Prof. Dawn HershmanMusculoskeletale symptomen zijn veel voorkomende adverse events van aromataseremmers (AIs) en resulteren vaak in discontinuering van de behandeling. Prof. Dawn Hershman (Columbia University, New York) en collega’s hebben een studie uitgevoerd van de werkzaamheid van acupunctuur voor gewrichtspijn in postmenopauzale vrouwen die AIs kregen voor vroeg-stadium mammacarcinoom. Ze publiceren de studie online in JAMA.1Tussen maart 2012 en februari 2017 includeerde de studie 226 patiënten van elf centra in de Verenigde Staten. Inclusiecriteria waren gebruik van AI voor postmenopauzaal vroeg-stadium mammacarcinoom, en een score van tenminste 3 op de Brief Pain Inventory Worst Pain (BPI-WP; score range 0-10; hogere score duidt op meer pijn). De patiënten werden 2:1:1 gerandomiseerd naar echte acupunctuur (n=110), sham acupunctuur (n=59), of wachtlijst-controle (n=57). Acupunctuur en sham acupunctuur waren twaalf sessies over zes weken, gevolgd door één sessie per week gedurende zes weken. De wachtlijst-controlegroep kreeg tot week geen interventie. Het primaire eindpunt van de studie was BPI-WP score na zes weken. Klinisch relevante verbetering werd gedefinieerd als verlaging van de score met tenminste twee punten.

De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 60,7 jaar (SD 8,6 jaar); 88% was blank; en de gemiddelde baseline BPI-WP score was 6,6 (SD 1,5). De studie werd voltooid door 206 deelneemsters. De gemiddelde BPI-WP score nam tussen baseline en zes weken interventie af met 2,05 punten in de groep met echte acupunctuur, met 1,07 punten in de groep met sham acupunctuur, en met 0,99 punten in de wachtlijst-controlegroep. Het gecorrigeerde verschil voor echte versus sham acupunctuur was 0,92 punten (p=0,01) en voor echte acupunctuur versus wachtlijst-controle 0,96 punten (p=0,01). Patiënten in de echte-acupunctuurgroep hadden meer graad 1-bruising dan patiënten in de sham-acupunctuurgroep (47% versus 25%; p=0,01).

De onderzoekers concluderen dat onder postmenopauzale vrouwen met vroeg-stadium mammacarcinoom en AI-gerelateerde gewrichtspijn echte acupunctuur vergeleken met sham acupunctuur en wachtlijst-controle resulteerde in statistisch significante afname van de pijn na zes weken, hoewel de klinische relevantie van de waargenomen verbetering niet zeker is.

1.Hershman DL, Unger JM, Greenlee H et al. Effect of acupuncture vs sham acupuncture or waitlist control on joint pian related to aromatase inhibitors among women with early-stage breast cancer. A randomized clinical trial. JAMA 2018;320:167-176

Summary: A randomized clinical trial at 11 centers in the USA showed that among postmenopausal women with early-stage breast cancer and aromatase inhibitor-related arthralgias, true acupuncture compared with sham acupuncture or waitlist control resulted in a statistically significant reduction in joint pain at 6 weeks, although the observed improvement was of uncertain clinical importance.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren