Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Adherentie aan ACS-richtlijnen voor voeding en fysieke activiteit is geasssocieerd met overleving van coloncarcinoom

(0)2018-04-13 10:29   ( Nieuws )

Dr. Erin Van BlariganDe American Cancer Society (ACS) heeft richtlijnen opgesteld voor voedingsgewoonten en fysieke activiteit van overlevers van maligniteiten. Deze ACS guidelines benadrukken het belang van het handhaven van een gezond lichaamsgewicht, voldoende fysieke activiteit, en een voedingspatroon dat rijk is aan groenten, fruit, en vollegraanproducten. In de CALGB 89803-studie is onderzocht of adherentie aan deze richtlijnen geassocieerd was met betere overleving van patiënten na een diagnose coloncarcinoom. Dr. Erin Van Blarigan (University of California, San Francisco) en collega’s publiceren de analyse online in JAMA Oncology.1

CALGB 89803 was een gerandomiseerde studie van adjuvante chemotherapie voor stadium III coloncarcinoom, die werd uitgevoerd van begin 1999 tot eind 2001. De nu gepubliceerde prospectieve cohortanalyse includeerde 992 patiënten (430 vrouwen en 563 mannen; gemiddelde leeftijd 59,6 jaar; SD 11,2 jaar; range 21-85 jaar). De onderzoekers berekenden voor iedere patiënt een ACS guideline score op basis van body mass index, fysieke activiteit, en consumptie van groenten, fruit, vollegraanproducten, en rood-bewerkt vlees. De range van de score is 0 tot en met 6, waarbij een hogere score wijst op meer adherentie aan de richtlijn. Voor een tweede analyse werd ook alcoholgebruik in de score opgenomen, waarna de range van de score 0 tot en met 8 was. De score had betrekking op de leefstijlgewoonten van de patiënten tijdens en gedurende zes maanden na de chemotherapie.

Tijdens mediaan zeven jaar follow-up werd recidief gezien in 335 patiënten en overlijden in 299 patiënten. Vergeleken met de 262 patiënten met een ACS guideline score 0 of 1 hadden de 91 patiënten met een score 5 of 6 een significant lager risico van overlijden tijdens de studieperiode (HR 0,58; p voor trend =0,01 ) en een significant betere ziektevrije overleving (HR 0,69; p voor trend = 0,03). In de analyses waarin ook alcoholgebruik was meegenomen was het risico van overlijden significant hoger in patiënten met een score 6 tot en met 8 vergeleken met patiënten met een score 0 tot en met 2 (HR 0,49; p voor trend =0,002); voor ziektevrije overleving was de HR 0,58 (p voor trend = 0,01).

De onderzoekers concluderen dat na een diagnose stadium III coloncarcinoom een gezond lichaamsgewicht, fysieke activiteit, en een voedingspatroon rijk aan groenten, fruit, en vollegraanproducten geassocieerd waren met langere overleving.

1.Van Blarigan EJ, Fuchs CD, Niedzwiecki D et al. Association of survival with adherence to the American Cancer Society Nutrition and physical activity guidelines for cancer survivors after colon cancer diagnosis. The CALGB 89803/Alliance Trial. JAMA Oncol 2018; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren