Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Adherentie aan adjuvant tamoxifen in mannen met vroeg-stadium mammacarcinoom


Prof. Sharon GiordanoDe meeste mammacarcinomen in mannen zijn hormoonreceptor-positief. Adjuvant tamoxifen is onderdeel van de standaard-behandeling van deze patiënten. Kleine single-institution studies suggereren dat hoge percentages patiënten adjuvante endocriene behandeling voortijdig discontinueren. Een analyse van de SEER-Medicare database heeft de adherentie aan adjuvant tamoxifen in een groot bevolkings-gebaseerd cohort van mannen met vroeg-stadium mammacarcinoom geïnventariseerd. Prof. Sharon Giordano (MD Anderson Cancer Center, Houston TX) en collega’s publiceren de analyse in Cancer.1

De analyse includeerde 451 mannen met een diagnose invasief niet-metastatisch mammacarcinoom tussen begin 2007 en eind 2013, in de leeftijd van 65 jaar of ouder, Medicare Part D verzekering, en tamoxifen voorschriften binnen een jaar na de diagnose. Tamoxifen-adherentie werd gedefinieerd als medication possesion ratio 80% of hoger. De mediane follow-up was 32,5 maanden. Het percentage patiënten die tamoxifen gediscontinueerd hadden 1, 2, 3, 4, en 5 jaar na de diagnose was 15,8%; 24,3%; 31,3%; 36,9%;, en 48,3%. Onder de mannen die nog steeds tamoxifen gebruikten was het percentage met MPR 80% of hoger na 1, 2, 3, 4, en 5 jaar 76,9%; 73,6%; 68,7%; 64,8%: en 60,2%. In gecorrigeerde analyses waren significante voorspellers van lagere adherentie wonen in een high poverty area (OR 0,77; 95%-bti 0,28-2,12) en een Charlson comorbiditeitsscore 2 of hoger (OR 0,46; 95%-bti 0,22-0,97).

De onderzoekers concluderen dat onder oudere mannen met mammacarcinoom een hoog percentage tamoxifen voortijdig discontinueerde, en dat ook onder mannen die nog wel tamoxifen gebruikt de nonadherentie substantieel was.

1.Oke O, Niu J, Chavez-MacGregor M et al. Adjuvant tamoxifen adherence in men with early-stage breast cancer. Cancer 2021; epub ahead of print

Summary: Analysis of the SEER-Medicare database found that among older men with breast cancer 48% of all patients discontinued tamoxifen before the end of year 5, and that even among those patients continuing tamoxifen, a substantial number of patients were nonadherent (MPR<80%).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren