Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Adjuvant abemaciclib plus endocriene therapie voor HR+ HER2-klierpositief hoog-risico vroeg-stadium mammacarcinoom


Professor Stephen JohnstonMet moderne behandelingen ervaren veel patiënten met HR-positief HER2-negatief vroeg-stadium mammacarcinoom (EBC) geen recidiverende ziekte of afstandsmetastasen. In tot 30% van de EBC-patiënten met hoog-risico klinische en/of pathologische kenmerken wordt echter wel afstandsrecidief gezien, vaak in de eerste jaren na de diagnose. Voor deze patiënten is er behoefte aan nieuwe behandelopties. Abemaciclib is een orale continu-gedoseerde CDK4/6-remmer. De multinationale fase 3-studie monarchE heeft de waarde onderzocht van toevoeging van abemaciclib aan adjuvante standaard endocriene behandeling voor HR-positief HER2-negatief hoog-risico EBC. Prof. Stephen Johnston (Royal Marsden NHS Foundation Trust, London UK) presenteert een interimanalyse van de studie op de virtuele meeting van ESMO. De analyse is ook gepubliceerd in het Journal of Clinical Oncology.1


De studie includeerde patiënten met HR+ HER2-, hoog-risico EBC na chirurgie en indien geïndiceerd radiotherapie en chemotherapie. De patiënten hadden vier of meer positieve klieren, of één tot en met drie positieve klieren en hetzij tumorgrootte tenminste 5 cm, histologische graad 3, of Ki-67 20% of hoger. De patiënten werden gerandomiseerd naar standaard adjuvante endocriene therapie (ET) met of zonder abemaciclib 150 mg tweemaal daags gedurende twee jaar. Het primaire eindpunt was invasieve-ziektevrije overleving (IDFS).

Op het moment van de nu-gepubliceerde interimanalyse waren onder 5637 gerandomiseerde patiënten 323 IDFS-gebeurtenissen gezien. In de abemaciclib plus ET-groep was de IDFS significant beter dan in de alleen-ET groep (HR 0,75; p=0,01), met twee-jaars IDFS voor 92,2% versus 88,7%. De veiligheidsdata waren consistent met het bekende veiligheidsprofiel van abemaciclib.

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van abemaciclib aan ET voor HR+ HER2- klierpositief EBC met hoog risico van vroeg recidief resulteerde in significante verbetering van de IDFS.

1.Johnston SRD, Harbeck N, Hegg R et al. Abemaciclib combined with endocrine therapy for the adjuvant treatment of HR+, HER2-, node-positive, high-risk, early breast cancer (monarchE). J Clin Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 study monarchE found that addition of abemaciclib to standard adjuvant endocrine treatment resulted in significant improvement in invasive disease-free survival in patients with HR+, HER2- node-positive early-stage breast cancer at high risk of early recurrence.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren