Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Adjuvant etoposide plus cisplatine voor pathologisch stadium II nonseminoom kiemceltumoren


Dr. Darren FeldmanNa primaire retroperitoneale lymfeklierdissectie (RPLND) voor pathologisch stadium (PS) IIA nonseminoom kiemceltumoren (NSGTCs) wordt in 10 tot 20% van de patiënten recidief gezien. Voor PS IIB ziekte is de relapse rate meer dan 50%. Een retrospectieve studie van Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) heeft de ervaringen geïnventariseerd met twee cycli adjuvant etoposide plus cisplatine (EPx2; drie-weekse cycli van etoposide 100 mg/m2 en cisplatine 20 mg/m2 op dagen één tot en met vijf) na therapeutische primaire RPLND voor stadium II NSGTCs. Dr. Darren Feldman en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1


Van maart 1989 tot en met april 2016 werden in MSKCC 156 patiënten met PS II NSGCT behandeld die volgens planning adjuvant EPx2 zouden krijgen. Er waren 30 patiënten met pathologisch N1-ziekte, 122 met pN2-ziekte, en 4 met pN3-ziekte. Het mediane aantal betrokken lymfeklieren was 3 (range 1-37) en de mediane grootte van de grootste betrokken lymfeklier was 2,0 cm (range 0,4-7,0). Extranodale extensie werd gezien in 69 patiënten (45%). Embryonaal carcinoom was de meest-frequente histologie (n=143; 92%). Honderdvijftig patiënten (96%) kregen volgens planning EPx2, vijf kregen EPx1 en één kreeg EPx4. Met een mediane follow-up van negen jaarwerd relapse gezien in slechts twee patiënten (één met pN2- en één met pN3-ziekte); beide patiënten kregen salvage chemotherapie en zijn inmiddels langer dan 5 respectievelijk 22 jaar ziektevrij. Drie patiënten overleden; allen aan niet-NSGCT gerelateerde oorzaken, resulterend in tien-jaars ziektevrije overleving 100%, recidiefvrije overleving 98%, en overall survival 99%.

De onderzoekers concluderen dat EPx2 voor PS II NSGCT zeer effectief was, acceptabele toxiciteit had, en allicht goedkoper was dan twee cycli bleomycine plus EP. Inclusie van bleomycine in deze setting is niet noodzakelijk.

1.McHugh DJ, Funt SA, Silber D et al. Adjuvant chemotherapy with etoposide plus cisplatin for patients with pathologic stage II nonseminomatous germ cell tumors. J Clin Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A study at Memorial Sloan Cancer Center (New York) found that two cycles of adjuvant etoposide plus cisplatin after primary retroperitoneal lymph node dissection for pathologic stage II nonseminomatous germ cell tumors was highly effective, had acceptable toxicity, and incurred less drug cost than two cycles of bleomycin-etoposide-cisplatin. Inclusion of bleomycin in this setting is not necessary.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren