Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Adjuvante sequentiële radiotherapie en chemotherapie voor glioblastoom in patiënten met slechte performance status


Dr. Chi ZhangDe standaard behandeling na maximale veilige resectie voor glioblastoom in concomitante radiotherapie en chemotherapie. Deze behandeling wordt niet goed verdragen door sommige patiënten met slechte performance status. Een analyse van de National Cancer Database heeft de waarde onderzocht van sequentiële radiotherapie en chemotherapie voor deze patiënten. Dr. Chi Zhang (University of Nebraska Medical Center, Omaha) en collega’s publiceren de analyse online in het Journal of Neuro-Oncology.1

In de NCDB-2015 identificeerden de onderzoekers 84 patiënten met een Karnofski performance status tussen 10 en 70, die resectie ondergingen voor glioblastoom, gevolgd door alleen radiotherapie (n=62; 73,8%) of sequentiële radiotherapie en chemotherapie (n=22; 26,2%). Er was tussen deze twee groepen geen significant verschil in overleving (p=0,84). Er waren 31 patiënten in de leeftijd 70 jaar of ouder; onder deze patiënten was hogere leeftijd geassocieerd met slechtere overleving (HR 1,06 per jaar; p<0,0001) ongeacht KPS.


De onderzoekers concluderen dat sequentiële radiotherapie en chemotherapie vergeleken met alleen radiotherapie na resectie voor glioblastoom in patiënten met slechte performance score geen overlevingsvoordeel biedt.

1.Parr E, Sleightholm RL, Baine MJ et al. Efficacy of sequential radiation and chemotherapy in treating glioblastoma with poor performance status. J Neuro-Onol 2020; epub ahead of print

Summary: An analysis of the National Cancer Database found no survival advantage of adding sequential chemotherapy to radiotherapy (compared with radiotherapy only) after maximal safe resection for glioblastoma in patients with a Karnofsky performance score 70 or less.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren