Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Alectinib versus crizotinib voor niet-eerder behandeld gevorderd ALK-positief NSCLC: update van ALEX-studie

(0)2020-05-11 14:00   ( Nieuws )

Prof. Solange PetersDe multinationale fase 3-studie ALEX randomiseerde patiënten met niet-eerder behandeld gevorderd ALK-positief NSCLC naar alectinib 600 mg tweemaal daags of crizotinib 250 mg tweemaal daags, tot progressie of niet-acceptabele toxiciteit. In 2017 is gepubliceerd dat de progressievrije overleving significant beter was in de alectinibgroep (HR 0,47; p<0,001). Na mediaan 18,6 maanden follow-up was de mediane PFS in de alectinibgroep niet bereikt. Prof. Solange Peters (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne) en collega’s publiceren vandaag online in Annals of Oncology bijgewerkte PFS- en OS-resultaten van de studie.1

De alectinibgroep telde 152 patiënten en de crizotinibgroep 151. De lokaal-beoordeelde PFS was mediaan 34,8 maanden met alectinib versus 10,9 maanden met crizotinib (HR 0,43; 95%-bti 0,32-0,58). De follow-up voor OS was 48,2 maanden in de alectinibgroep en 23,3 maanden in de crizotinibgroep. De OS-gegevens zijn nog steeds immatuur met 37% van de gebeurtenissen. De mediane OS was niet bereikt in de alectinibgroep versus 57,4 maanden in de crizotinibgroep (HR 0,67; 95%-bti 0,46-0,98). De vijf-jaars OS was 62,5% in de alectinibgroep versus 45,5% in de crizotinibgroep. De mediane duur van behandeling was langer met alectinib (28,1 maanden) dan met crizotinib (10,8 maanden); 34,9% versus 9,3% van de patiënten werden op het moment van de nu gepubliceerde analyse nog met de studiemedicatie behandeld. Betere OS met alectinib dan met crizotinib werd gezien in zowel de groep patiënten met baseline CNS-metastasen (HR 0,58; 95%-bti 0,34-1,00) als in de groep patiënten zonder baseline CNS-metastasen (HR 0,76; 95%-bti 0,45-1,26). Er waren geen nieuwe veiligheidssignalen.

De onderzoekers concluderen dat de PFS significant beter was met alectinib dan met crizotinib. De OS-gegevens zijn nog immatuur.

1.Mok T, Camidge DR, Gadgeel SM et al. Updated overall survival and final progression-free survival data for patients with treatment-naïve advanced ALK-positive non-small-cell lung cancer in the ALEX study. Ann Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: Updated PFS and OS results from the ALEX study show that in patients with treatment-naïve advanced ALK-positive NSCLC, alectinib compared with crizotinib significantly prolonged investigator-assessed PFS (HR 0.43; 95% CI 0,32-0.58). OS data remained immature (37% of events); 5-year OS was 62.5% with alectinib versus 45.5% with crizotinib.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren