Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

All-cause en ziektespecifiek overlijden na chirurgie voor maligniteiten in 70-plussers


Dr. Tyler ChesneyBij zorg voor maligniteiten in ouderen dient het risico van overlijden aan de maligniteit te worden afgewogen tegen het risico van overlijden aan andere oorzaken. Inzicht in oorzaakspecifieke uitkomsten is vereist om overbehandeling en onderbehandeling te voorkomen. Een studie in Canada heeft de vijf-jaars all-cause en ziektespecifieke mortaliteit na chirurgie voor maligniteiten in zeventig-plussers geïnventariseerd. Dr. Tyler Chesney (St. Michael’s Hospital, Toronto) en collega’s publiceren de studie in JAMA Surgery.1

De studie includeerde alle patiënten die in de leeftijd van 70 jaar of ouder tussen begin 2007 en eind 2017 in Ontario resectie voor een maligniteit ondergingen (n=82.037; 63,5% vrouwen). Tijdens mediaan 46 maanden follow-up (IQR 23-80) overleden 34.044 van deze patiënten. Vijf jaar na de resectie was 20,7% (95%-bti 20,4-21,5) van de patiënten overleden aan de maligniteit en 16,5% (95%-bti 16,2-16,8) aan een andere oorzaak. Onder patiënten met laag-risico maligniteiten (van borst, prostaat, en melanoom), onder patiënten ouder dan 85 jaar, en in fragiele patiënten was noncancer death vanaf drie jaar na de resectie meer frequent dan cancer death.

De onderzoekers concluderen dat op bevolkingsniveau onder oudere patiënten in de vijf jaar na chirurgie voor een maligniteit meer patiënten overlijden aan een maligniteit dan aan andere oorzaken, maar dat voor laag-risico maligniteiten en zeer oude en fragiele patiënten frequentie van overlijden aan andere oorzaken vanaf drie jaar na de chirurgie hoger is dan die van overlijden aan een maligniteit.

1.Chesney TR, Coburn N, Mahar AL et al. All-cause and cancer-specific death of older adults following surgery for cancer. JAMA Surg 2021.1425

Summary: A study in Ontario found that among patients aged 70 years or older, 5 years after resection for cancer, 20% of patients died of cancer, and 16% died of other cases. Low-risk cancer types, advancing age, and frailty were associated with death from noncancer causes 3 years after surgery.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren