Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Alleen chemotherapie versus gecombineerde modaliteiten therapie voor vroeg-stadium pediatrisch Hodgkin lymfoom


Dr. Rahul ParikhEr is geen goed-gedefinieerde standaard-behandeling voor vroeg-stadium pediatrisch Hogdkin lymfoom (HL). De twee alternatieven zijn alleen chemotherapie en gecombineerde-modaliteiten therapie (CMT; chemotherapie gevolgd door radiotherapie). Dr. Rahul Parikh (Rutgers Cancer Institute of New Jersey, New Brunswick) en collega’s hebben de associatie van beide alternatieven met overall survival onderzocht in een observationele cohortstudie op basis van gegevens in de National Cancer Database. Ze publiceren de studie vandaag online in JAMA Oncology.1

In de NCDB identificeerden de onderzoekers 5657 pediatrische patiënten (3004 meisjes en 2596 jongens plus 57 zonder informatie over geslacht; leeftijd 0,1 tot en met 21 jaar) die tussen begin 2004 en eind 2015 een diagnose stadium I of II HL kregen. Iets meer dan de helft van de patiënten (50,3%) kreeg CMT. Gebruik van CMT versus alleen chemotherapie was geassocieerd met jongere leeftijd (p<0,001), mannelijk geslacht (p<0,001), stadium II-ziekte (p=0,02), en particuliere verzekering (p=0,002). Gebruik van CMT nam af van 59,7% in 2004 tot 34,9% in 2015.

De vijf-jaars OS was 94,5% (95%-bti 93,8-95,8) in de groep die alleen chemotherapie kreeg versus 97,3% (95%-bti 96,4-97,9) in de groep die CMT kreeg. In multivariate analyse was CMT versus alleen chemotherapie significant geassocieerd met betere vijf-jaars OS (aHR 0,57; p<0,001).In sensitiviteitsanalyse hadden patiënten in het laag-risicocohort (stadium I-IIA) en adolescente en jong-volwassen patiënten het meeste baat bij CMT versus alleen chemotherapie.

De onderzoekers concluderen dat CMT vergeleken met alleen chemotherapie in deze analyse geassocieerd was met betere vijf-jaars OS onder patiënten met pediatrisch vroeg-stadium HL.

1.Jhawar SR, Rivera-Núñez Z, Drachtman R et al. Association of combined modality therapy vs chemotherapy alone with overall survival in early-stage pediatric Hodgkin lymphoma. JAMA Oncol 2018; epub ahead of print

Summary: An analysis of the National Cancer Database compared chemotherapy alone versus combined modality therapy (CMT; chemotherapy followed by radiotherapy) for pediatric early-stage Hodgkin lymphoma. The CMT group had better 5-year overall survival (97.3% versus 94.5%; aHR 0.57; p<0.001).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren