Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Allogene hematopoïetisch celtransplantatie voor recidiverend of refractair anaplastisch grootcellig lymfoom

(0)2022-09-20 12:00   ( Nieuws )

Tags

R R ALCL  alloHSCT  

Prof. Mehdi HamadaniDe prognose van recidiverend of refractair anaplastisch grootcellig lymfoom (R/R ALCL) is slecht. Er zijn geen grootschalige studies uitgevoerd van uitkomsten van allogene hematopoïetische celtransplantatie (alloHSCT) voor systemisch R/R ALCL. Een retrospectieve analyse van gegevens in de database van het Center for International Blood and Marrow Transplant Research (CIBMTR) heeft uitkomsten van alloHSCT voor R/R ALCL geïnventariseerd. Prof. Mehdi Hamadani (Medical College of Wisconsin, Milwaukee) en collega’s publiceren de analyse in het British Journal of Haematology.1De analyse includeerde 182 volwassen patiënten die tussen begin 2008 en eind 2019 alloHSCT ondergingen voor R/R ALCL. De mediane follow-up van overlevende patiënten was 62 maanden (range 3-148). Het één-jaars non-relapse mortaliteitspercentage was 18%. Na vijf jaar was relapse of progressie gezien in 32%. De progressievrije overlevings- en overall survival percentages waren 41% respectievelijk 56%. Factoren die geassocieerd waren met slechtere OS waren Afrikaans-Amerikaans ras (HR 2,7; p<0,001) en refractaire ziekte (HR 3,2; p<0,001). Factoren die geassocieerd waren met slechtere PFS waren Afrikaans-Amerikaans ras (HR 2,1; p=0,003), ander niet-blank ras (HR 2,5; p=0,02), en refractaire ziekte (HR 2,2; p=0,01).

De onderzoekers concluderen dat alloHSCT kan resulteren in duurzame ziektecontrole in een aanzienlijk percentage van patiënten met R/R ACLC. Refractaire ziekte en minderheidsstatus voorspelden slechtere uitkomsten van alloHSCT.

1.Furqan F, Ahn KW, Chen Y et al. Allogeneic haematopoietic cell transplant in patients with relapsed/refractory anaplastic large cell lymphoma. Br J Haematol 2022; epub ahead of print

Summary: Retrospective analysis of the database of the Center for International Blood and Marrow Transplant Research found that alloHSCT can result in durable disease control in a sizable proportion of patients with R/R ALCL. Refractory disease and racial minority status predicted inferior alloHSCT outcomes.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren