Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Analyse van circulerend tumor DNA voor het geleiden van adjuvante therapie voor stadium II coloncarcinoom


Dr. Jeanne TieEr is geen consensus over de rol van adjuvante chemotherapie in stadium II coloncarcinoom. Detectie van circulerend tumor DNA (ctDNA) na chirurgie is geassocieerd met slechte recidiefvrije overleving, terwijl afwezigheid van ctDNA voorspellend is voor laag risico van recidief. De multinationale gerandomiseerde DYNAMIC studie heeft de waarde van ctDNA-analyse voor het geleiden van adjuvante therapie voor stadium II coloncarcinoom onderzocht. Dr. Jeanne Tie (Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, Parkville Australië) presenteert de studie op de Annual Meeting van ASCO in Chicago. De studie is ook gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.1

DYNAMIC includeerde 455 patiënten die chirurgie ondergingen voor stadium II coloncarcinoom. De patiënten werden 2:1 gerandomiseerd naar adjuvante behandeling gebaseerd op ctDNA-analyseresultaten (n=302) of op basis van standaard klinisch-pathologische kenmerken (n=153). In de ctDNA-analysegroep kregen patiënten die 4 of 7 weken na chirurgie ctDNA-positief waren adjuvante chemotherapie (oxaliplatine-gebaseerd of fluoropyrimidine) en kregen de ctDNA-negatieve patiënten geen adjuvante behandeling. Het primaire eindpunt was recidiefvrij-overlevingspercentage na twee jaar. Gebruik van adjuvante chemotherapie was een secundair eindpunt.

Op het moment van de nu gepubliceerde analyse was de mediane follow-up 37 maanden. In de ctDNA-analysegroep kreeg een lager percentage van de patiënten adjuvante chemotherapie dan in de standaard-managementgroep (15% versus 28%; RR 1,82; 95%-bti 1,25-2,65). Voor het eindpunt twee-jaars recidiefvrij-overlevingspercentage was ctDNA-geleid management niet-inferieur vergeleken bij standaard management (93,5% versus 92,4%). Het drie-jaars recidiefvrije overlevingspercentage was 86,4% onder ctDNA-positieve patiënten die adjuvante chemotherapie kregen en 92,5% onder ctDNA-negatieve patiënten die geen adjuvante chemotherapie kregen.

De onderzoekers concluderen dat een ctDNA-geleide benadering voor de behandeling van stadium II coloncarcinoom resulteerde in minder gebruik van chemotherapie zonder de recidiefvrije overleving te compromitteren.

1.Tie J, Cohen JD, Lahouel K et al. Circulating tumor DNA analysis guiding adjuvant therapy in stage II colon cancer. N Engl J Med 2022; epub ahead of print

Summary: The multinational DYNAMIC study found that a ctDNA-guided approach to the treatment of stage II colon cancer reduced adjuvant chemotherapy use without compromising recurrence-free survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren