Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Analyse van panitumumab versus cetuximab voor eerder met bevacizumab behandeld mCRC


Prof. Timothy PriceDe fase 3-studie ASPECCT en de gerandomiseerde fase 2-studie WJOG6510G hebben laten zien dat panitumumab vergeleken met cetuximab niet-inferieur was voor het eindpunt overall survival van patiënten met chemotherapie-refractair wildtype KRAS exon 2 metastatisch colorectaalcarcinoom. Een gecombineerde analyse van individuele-patiëntgegevens van beide studies heeft nu panitumumab en cetuximab vergeleken in patiënten die eerder met bevacizumab behandeld waren. Prof. Timothy Price (University of Adelaide, Australië) en collega’s publiceren de analyse in Cancers.1

De analyse includeerde 185 bevacizumab-voorbehandelde patiënten in de panitumumab-arm en 189 bevacizumab-voorbehandelde patiënten in de cetuximab-arm. De mediane overall survival was 12,8 maanden met panitumumab versus 10,1 maanden met cetuximab (HR 0,72; p=0,0031). De mediane progressievrije overleving was 4,7 maanden met panitumumab versus 4,1 maanden met cetuximab (HR 0,79; p=0,0207). Het behandelregime was een onafhankelijke prognostische factor voor overall survival (aHR 0,69; p=0,0013).

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met chemotherapie-refractair KRAS wildtype mCRC die voorbehandeld waren met bevacizumab, de OS en PFS significant beter waren met panitumumab dan met cetuximab.

1.Taniguchi H, Yamanaka T, Sakai D et al. Efficacy of panitumumab and cetuximab in patients with colorectal cancer previously treated with bevacizumab; a combined analysis of individual patient data from ASPECCT and WJOG6510G. Cancers 2020;12:1715

Summary: A combined analysis of individual patient data from the ASPECCT and WJOG6510G studies found that in patients with chemotherapy-refractory wild-type KRAS exon 2 metastatic colorectal cancer who were previously treated with bevacizumab, overall survival and progression-free survival were significantly better with panitumumab compared to cetuximab.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren