Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Anlotinib als derde- of latere-lijns behandeling voor gevorderd NSCLC in China

(0)2018-08-10 12:52   ( Nieuws )

Prof. Baohui HanAnlotinib is een nieuwe multitarget tyrosinekinaseremmer gericht tegen tumor-angiogenese en proliferatie-signalering. De Chinese fase 3-studie ALTER 0303 onderzocht de werkzaamheid van anlotinib voor gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). Prof. Baohui Han (Shanghai Jiaotong Universiteit) en collega’s publiceren de studie online in JAMA Oncology.1

De studie includeerde patiënten van 31 academische centra in China. De patiënten, in de leeftijd van 18 tot en met 75 jaar, hadden histologisch of cytologisch bevestigd gevorderd NSCLC met progressie na tweede- of laterelijns behandeling.Patiënten met centraal gelokaliseerd squameus celcarcinoom met cavitaire kenmerken of niet-gecontroleerde hersenmetastasen werden geëxcludeerd. De 439 geïncludeerde patiënten werden 2:1 gerandomiseerd naar anlotinib 12 mg per dag (n=296) of placebo (n=143). Het primaire eindpunt van de studie was overall survival.

De mediane OS was 9,6 maanden in de anlotinibgroep versus 6,3 maanden in de placebogroep (HR 0,68; p=0,002). De mediane progressievrije overleving was 5,4 maanden in de anlotinibgroep versus 1,4 maanden in de placebogroep (HR 0,25; p<0,001). In de anlotinibgroep waren ook percentages met objectieve respons en ziektecontrole significant beter dan in de placebogroep. De meest-gerapporteerde graad 3 of hoger adverse events met anlotinib waren hypertensie en hyponatremie.

De onderzoekers concluderen dat anlotinib vergeleken met placebo resulteerde in verbetering van de OS en PFS in Chinese patiënten met gevorderd NSCLC met progressie na tweede- of laterelijns behandeling, en dat anlotinib goed verdragen werd..

1.Han B, Wang Q, Zhang L et al. Effect of anlotinib as a third-line or further treatment on overall survival of patients with advanced non-small cell lung cancer. The ALTER 0303 phase 3 randomized clinical trial. JAMA Oncol 2018; epub ahead of print

Summary: The Chinese phase 3 study ALTER 0303 showed that anlotinib compared with placebo as third-lin or further treatmetn improved overall survival and progression-free survival in patients with advanced NSCLC.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren