Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Anti-PD1 therapie voor gevorderd melanoom: associatie van cutane toxiciteit met uitkomsten


Dr. Douglas JohnsonImmuun-checkpointremmer therapie voor maligniteiten is geassocieerd met antitumorresponsen en met toxische effecten die samenhangen met activitering van het immuunsysteem tegen weefsels van de patiënt. Er is geen consensus over de vraag of deze off-target activiteit wijst op concurrente antitumor-immuniteit. Een studie van Vanderbilt University (Memphis TN) heeft onderzocht of cutane toxiciteit van anti-PD1 therapie voor gevorderd melanoom gecorreleerd was met oncologische uitkomsten. Dr. Douglas Johnson en collega’s publiceren de studie online in JAMA Oncology.1

De studie includeerde 318 patiënten (63% mannen; mediane leeftijd 63 jaar) die in het VUmc anti-PD1 therapie met of zonder ipilimumab kregen voor gevorderd melanoom. In 120 patiënten (38%) werden cutane toxiciteiten gezien. Patiënten met cutane toxiciteiten hadden vergeleken met patiënten zonder cutane toxiciteiten superieure respons (60,0% versus 28,6%; p<0,001), progressievrije overleving (mediaan 797 dagen versus 112 dagen; p<0,001) en overall survival (mediaan 1691 dagen versus 526 dagen; p<0,001). Van de verschillende cutane toxiciteiten waren vitiligo en rash, maar niet pruritus, geassocieerd met superieure uitkomsten. Cutane toxische effecten die pas na drie maanden gezien werden waren sterker geassocieerd met superieure uitkomsten dan vroege cutane toxiciteiten. Behandeling met steroïden had geen effect op de uitkomsten.

De onderzoekers concluderen dat cutane toxische effecten van anti-PD1 voor gevorderd melanoom geassocieerd waren met superieure oncologische uitkomsten. Meer specifiek werd deze associatie gezien voor vitiligo en rash, maar niet voor pruritus.

1.Quach HT, Dewan AK, Davis EJ et al. Association of anti-programmed cell death 1 cutaneous toxic effects with outcomes in patients with advanced melanoma. JAMA Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A study of patients of Vanderbilt University (Memphis, TN) receiving anti-PD-1 therapy for advanced melanoma found that cutaneous toxic effects were associated with superior oncological outcomes. Specifically, vitiligo and rash were associated with improved outcomes, in contrast with pruritus.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren