Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Antitumor-activiteit van pembrolizumab in gevorderd mucosaal melanoom

(0)2018-09-12 14:58   ( Nieuws )

Dr. Omid HamidMucosaal melanoom is een agressief melanoom met slechte prognose. Dr. Omid Hamid (The Angeles Clinic and Research Institute, Los Angeles CA) en collega’s hebben de werkzaamheid van pembrolizumab voor mucosaal melanoom onderzocht in een post-hoc analyse van de KEYNOTE-studies 001, 002 en 006. Ze publiceren de analyse online in een Brief Communication in het British Journal of Cancer.1

De drie studies includeerden tezamen 1567 patiënten onder wie 84 (5,4%) met gevorderd mucosaal melanoom van wie 51 ipilimumab-naïef waren. De patiënten kregen pembrolizumab 2 mg/kg iedere drie weken of 10 mg/kg iedere twee weken of iedere drie weken (afhankelijk van de betreffende KEYNOTE-studie). De objective response rate op pembrolizumab was 19% (95%-bti 11-29%), de mediane duur van respons was 27,6 maanden, de mediane progressievrije overleving was 2,8 maanden (95%-bti 2,7-2,8 maanden), en de mediane overall survival was 11,3 maanden (95%-bti 7,7-16,6 maanden). De ORR was 22% (95%-bti 11-35%) in de ipilimumab-naïeve patiënten en 15% (95%-bti 5- 32%) in de patiënten die eerder met ipilimumab behandeld waren.

De onderzoekers concluderen dat pembrolizumab duurzame antitumor-activiteit had voor gevorderd mucosaal melanoom, ongeacht eerdere ipilimumab-behandeling.

1.Hamid O, Robert C, Ribas A et al. Antitumour activity of pembrolizumab in advanced mucosal melanoma: a post-hoc analysis of KEYNOTE-001, 002, 006. Br J Cancer 2018; epub ahead of print

Summary: A post-hoc analysis of three KEYNOTE trials showed that pembrolizumab provided durable antitumor activity in patients with advanced mucosal melanoma, regardless of prior ipilimumab.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren