Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Arseentrioxide plus all-trans retinoïnezuur in behandeling voor pediatrische acute promyelocytische leukemie


Dr. Matthew KutnyAll-trans retinoïnezuur (ATRA) plus arseentrioxide gebaseerde behandelingen zonder gebruik van onderhoudstherapie heeft gunstige effecten laten zien in de behandeling voor standaard-risico acute promyelocytische leukemie (APL) in volwassen patiënten. Het is niet duidelijk of deze benadering ook veilig en werkzaam is in kinderen met hoog-risico of standaard-risico APL. De AAML1331-studie van de Children’s Oncology Group heeft onderzocht of een ATRA- en arseentrioxide gebaseerde behandeling voor pediatrisch hoog-risico of standaard-risico veilig is en substantiële reductie respectievelijk eliminatie van gebruik van chemotherapie mogelijk maakt. Dr. Matthew Kutny (University of Alabama at Birmingham) en collega’s publiceren de studie in JAMA Oncology.1

De studie includeerde patiënten in de leeftijd tot en met 21 jaar in 85 centra in Australië, Canada, en de Verenigde Staten. De patiënten hadden nieuw-gediagnostiseerd APL, en werden gestratificeer naar cohorten met standaard-risico APL (leukemiegetal lager dan 10.000 per μl) of hoog-risico APL (≥ 10.00 per μl). De patiënten kregen ATRA plus arseentrioxide continu tijdens de inductietherapie en intermittent tijdens vier consolidatiecycli. Patiënten met hoog-risico APL kregen vier doses idarubicine tijdens de inductietherapie. De duur van de behandeling was ongeveer negen maanden. De patiënten kregen geen onderhoudstherapie. Het primaire eindpunt was gebeurtenisvrije overleving twee jaar na de diagnose.

De mediane leeftijd van de 154 geïncludeerde patiënten (81 jongens en 73 meisjes) was 14,4 jaar (range 1,1-21,7). Er waren 98 patiënten met standaard-risico APL en 56 patiënten met hoog-risico APL. De mediane follow-up was 24,7 maanden in de standaard-risicogroep en 22,8 maanden in de hoog-risicogroep. Het twee-jaars EFS-percentage was 98,0% in de standaard-risicogroep en 96,4% in de hoog-risicogroep. Het twee-jaars overall survival percentage was 99,0% in de standaard-risicogroep (één geval van vroeg overlijden tijdens de inductietherapie) en 100% in de hoog-risicogroep. Deze uitkomsten waren beter dan de vooraf-gedefinieerde criteria voor niet-inferioriteit vergeleken met historische controles in de AAML0631-studie.

De onderzoekers concluderen dat met gebruik van ATRA plus arseentrioxide pediatrische patiënten met standaard-risico APL geen cytotoxische chemotherapie nodig hadden en dat pediatrische patiënten met hoog-risico APL gebruik van cytotoxische chemotherapie substantieel konden verminderen vergeleken met historische controles.

1.Kutny MA, Alonzo TA, Abla O et al. Assessment of arsenic trioxide and all-trans retinoic acid for the treatment of pediatric acute promyelocytic leukemia. A report from the Children’s Oncology Group AAML1331 trial. JAMA Oncol 2021.5206

Summary: The Children's Oncology Group AAML1331 study found that pediatric patients with newly diagnosed acute promyelocytic leukemia (APL) could be safely treated with ATRA and arsenic trioxide while either eliminating (standard risk APL) or substantially reducing (high-risk APL) the use of cytotoxic chemotherapy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren