Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

ASCENT studie van sacituzumab govitecan versus chemotherapie voor mTNBC: biomarkeranalyses


Dr. Sara HurvitzSacituzumab govitecan (SG) is een antibody-drug conjugate bestaande uit een anti-Trop-2 antilichaam gelinkt aan de topoisomeraseremmer SN-38. De multinationale fase 3-studie ASCENT randomiseerde patiënten met metastatisch triple-negatief mammacarcinoom (mTNBC) naar SG of investigator’s choice chemotherapie (TPC). In april jl. is gepubliceerd dat de progressievrije overleving en overall survival significant beter waren in de SG-groep dan in de TPC-groep. Dr. Sara Hurvitz (University of California, Los Angeles) en collega’s publiceren in Annals of Oncology geprespecificeerde analyses van de impact van Trop-2 expressie en kiemlijn BRCA1/2-mutatiestatus op de klinische uitkomsten in de studie.1

De studie includeerde mTNBC-patiënten die tenminste twee eerdere lijnen chemotherapie hadden gekregen, waarvan tenminste één in de metastatische setting. Onder de 468 gerandomiseerde patiënten waren er 290 met gegevens over de Trop-2 expressie in biopten of chirurgische specimens. Hoge H-score voor de expressie werd gezien in 56% van de patiënten, intermediaire score in 26%, en lage score in 18%. De mediane PFS met SG versus TPC was 6,9 versus 2,5 maanden in de groep patiënten met hoge Trop-2 expressie; 5,6 versus 2,2 maanden in de groep patiënten met intermediaire Trop-2 expressie; en 2,7 versus 1,6 maanden in de groep patiënten met lage Trop-2 expressie. De overeenkomstige mediane OS was 14,2 versus 6,9 maanden; 14,9 versus 6,9 maanden; en 9,3 versus 7,6 maanden. De figuur laat de overall response rate in de groepen zien. De werkzaamheid van SG was numeriek hoger dan die van TPC in patiënten met en zonder kiemlijn BRCA1/2-mutaties (bekend voor 63% van de gerandomiseerde patiënten).

De onderzoekers concluderen dat SG vergeleken met TPC resulteert in betere uitkomsten onder mTNBC-patiënten met hoge en intermediaire expressie van Trop-2. De groep met lage Trop-2 expressie was te klein om voor deze groep definitieve conclusies te trekken. De kiemlijn BRCA1/2-mutatiestatus had geen impact op de werkzaamheid.

1.Bardia A, Tolaney SM, Punie K et al. Biomarker analyses in the phase III ASCENT study of sacituzumab govitecan versus chemotherapy in patients with metastatic triple-negative breast cancer. Ann Oncol 2021.06.002

Summary: The multinational phase 3 study ASCENT evaluated sacituzumab govitecan versus standard chemotherapy for previously treated mTNBC. Biomarker analyses showed that SG treatment was associated with superior PFS and OS in patients with high and medium Trop-2 expressing mTNBC, regardless of germline BRCA1/2 mutation status.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren