Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie tussen 25-OH-D gehalte ten tijde van diagnose mammacarcinoom en gebeurtenisvrije overleving


Er is geen consensus over de relatie tussen gehalten van 25-hydroxyvitamine D en de overleving van mammacarcinoom. Een studie van het Rigshospitalet (Kopenhagen) heeft deze relatie onderzocht. Dr. Mathias Kvist Mejdahl en collega’s publiceren de studie online in Breast Cancer Research and Treatment.1

Tussen april 2008 en april 2013 bepaalden de onderzoekers de 25-OH-D gehalten in het serum ten tijde van de diagnose primair mammacarcinoom van 2510 vrouwen. Patiënten met een 25-OH-D gehalte in het laagste kwartiel (≤ 52 nmol/l) hadden tijdens de follow-up significant slechtere gebeurtenisvrije overleving (HR 1,63; 95%-bti 1,21-2,19) vergeleken met vrouwen met gehalten in het derde kwartiel (76-99 nmol/l). Vrouwen met gehalten in het hoogste kwartiel (≥ 99 nmol/l) hadden vergeleken met vrouwen met gehalten in het derde kwartiel eveneens inferieure EFS (HR 1,37; 95%-bti 1,02-1,83). De curve van EFS over 25-OH-D was inversely J-shaped. Voor overall survival werd een vergelijkbare associatie met de 25-OH-D status gezien.

De onderzoekers concluderen dat de studie de eerder gerapporteerde waarnemingen van slechtere overleving van mammacarcinoom in geval van lage 25-OH-D status bevestigt, en eveneens een slechtere overleving in geval van hoge 25-OH-D status bij diagnose laat zien.

1.Kanstrup C, Teilum D, Rejnmark L et al. 25-Hydroxyvitamin D at time of breast cancer diagnosis and breast cancer survival. Breast Cancer Res Treat 2019; epub ahead of pint

Summary: A study in Denmark found that not only low but also high 25-OD-D status at the time of breast cancer diagnosis was associated with poorer breast cancer survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren