Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie tussen ATG-blootstelling en overlevingsuitkomsten van allogene hematopoïetische celtransplantatie

(0)2017-03-17 13:59   ( Nieuws )

Dr. Jaap Jan BoelensAntithymocytenglobuline (ATG) wordt gebruikt voor de preventie van GVHD na allogene hematopoïetische celtransplantatie (alloHCT). ATG kan echter ook resulteren in vertraging van de immuunreconstitutie van T-cellen met negatieve impact op de overleving. Dr. Jaap Jan Boelens (UMC Utrecht) en collega’s hebben een studie uitgevoerd van de relatie tussen blootstelling an ATG en klinische uitkomsten in volwassen patiënten met acute leukemie en MDS. Ze publiceren de studie online in The Lancet Haematology.1

Deelnemers aan de studie waren 146 patiënten met ALL, AML, of MDS, die tussen 1 maart 2004 en 1 juni 2015 een eerste alloHCT met T-celrepletie ondergingen met ATG als onderdeel van niet-myeloablatieve conditionering. De patiënten kregen vanaf acht dagen voor de transplantatie verdeeld over vier dagen intraveneus een cumulatieve dosering van 8 mg/kg. De onderzoekers bepaalden de actieve ATG-concentraties met een gevalideerde bioassay, en berekenden farmacokinetische blootstellingsparameters (maximale concentratie, concentratie op het moment van infusie van de graft, tijd tot het bereiken van de concentratie van één arbitraire eenheid AU per dag per ml, AUC, en AUC voor en na alloHCT).

Het primaire eindpunt van de analyse was vijf-jaars overall survival. De ATG-blootstelling na HCT bleek de beste voorspeller van vijf-jaars OS te zijn. De optimale blootstelling na transplantatie was 60-95 AU per dag per ml. De groep patiënten met deze blootstelling had een vijf-jaars OS van 69%; de groep patiënten met een lagere blootstelling had significant slechtere vijf-jaars OS (32%; p=0,00037), en de groep patiënten met hogere blootstelling had eveneens slechtere vijf-jaars OS (48%; p=0,030). Patiënten met optimale blootstelling hadden hogere waarschijnlijkheid van gebeurtenisvrije overleving dan patiënten met lagere blootstelling (HR 2,54; p=0,007) en patiënten met hogere blootstelling (HR 1,83; p=0,063). Hoger-dan-optimale blootstelling was geasssocieerd met hogere waarschijnlijkheid van relapse-gerelateerde mortaltieit; lager-dan-optimale blootstelling was geassocieerd met hogere waarschijnlijkheid van nonrelapse mortaliteit, en acute maar niet chronische graad 3-4 GVHD.

De onderzoekers concluderen dat blootstelling aan ATG impact heeft op de overleving na HCT in volwassenen. Geïndividualiseerde dosering op basis van blootstelling in plaats van lichaamsgewicht zou de overleving na alloHCT kunnen verbeteren.

1.Admiraal R, Nierkens S, de Witte MA et al. Association between anti-thymocyte globuline exposure and survival outcomes in adult unrelated haemopoietic cell transplantation: a multicentre, retrospective, pharmacodynamic cohort analysis. Lancet Haematol 2017; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren