Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie tussen BCG-vaccinatie tijdens de jeugd en risico van maligniteiten tijdens zestig jaar follow-up


BCG-vaccinatie voor de preventie van tuberculose wordt wereldwijd toegepast, gewoonlijk op zeer jeugdige leeftijd. In eerder studies zijn aanwijzingen gezien voor verhoogd risico van lymfoom en leukemie in BCG-gevaccineerde populaties. Een secundaire retrospectieve analyse van een placebogecontroleerde BCG-vaccinatiestudie heeft het risico van maligniteiten tijdens zestig jaar follow-up geïnventariseerd. Prof. Naomi Aronson (Uniformed Services University of the Health Sciences, Bethesda MD) en collega’s publiceren de analyse online in JAMA Network Open.1

De studie werd tussen eind 1935 en eind 1998 uitgevoerd in negen centra in vijf staten van de USA. Deelnemers waren 2963 schoolkinderen met American Indian of Alaska Native etniciteit, twee bevolkingsgroepen met in het verleden hoge prevalentie van tuberculose. De kinderen werden gerandomiseerd naar eenmalige intradermale injectie met BCG-vaccin (n=1540) of placebo (n=1523). Op het moment van vaccinatie was de leeftijd van de deelnemers mediaan 8 jaar (IQR 5-11); ruwweg de helft van de kinderen waren meisjes. Op het moment van de nu gepubliceerde analyse was 7% in beide groepen lost to follow-up. De totale mortaliteit was 44% in de placebogroep versus 41% in de BCG-groep. Er was geen significant verschil tussen beide groepen in percentage deelnemers met een diagnose van een maligniteit (BCG versus placebo HR 0,82; 95%-bti 0,66-1,02) inclusief lymfoom en leukemie. In de BCG-groep was het risico van longcarcinoom significant lager dan in de placebogroep (18,2 versus 45,5 gevallen per 100.000 persoonsjaren; HR 0,82; p=0,005) na correctie voor geslacht, regio, alcoholgebruik, roken, en tuberculose.

De studie heeft geen verhoogd risico van leukemie of lymfoom laten zien tijdens zestig jaar follow-up na BCG-vaccinatie. De onderzoekers concluderen dat BCG-vaccinatie in Indiaanse en Alaskaanse kinderen geassocieerd was met verlaagd risico van longcarcinoom tijdens de follow-up.

1.Usher NT, Chang S, Howard RS et al. Association of BCG vaccination in childhood with subsequent cancer diagnoses. A 60-year follow-up of a clinical trial. JAMA Network Open 2019;2:e1912014

Summary: A secondary analysis of a placebo-controlled trial of childhood BCG vaccination for tuberculosis found no increased risk of overall cancer in the vaccinated group during 60 years of follow-up. The rate of lung cancer was significantly lower in BCG versus placebo recipients (HR 0.38; p=0.005).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren