Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie tussen botpijn en overleving onder patiënten met mHSPC in de fase 3-studie SWOG-1216


Prof. Neeraj AgarwalBotpijn is significant geassocieerd met slechtere overall survival onder patiënten met castratieresistent prostaatcarcinoom. Een secundaire analyse van de fase 3-studie SWOG-1216, in 248 centra in de Verenigde Staten, heeft onderzocht of deze associatie ook bestaat onder patiënten met metastatisch hormoon-gevoelig prostaatcarcinoom (mHSPC). Prof. Neeraj Agarwal (University of Utah, Salt Lake City) en collega’s publiceren de analyse in JAMA Network Open.1

De studie includeerde nieuw-gediagnostiseerde mHSPC patiënten die werden gerandomiseerd naar androgeen deprivatietherapie (ADT) plus orteronel of ADT plus bicalutamide. De nu gepubliceerde analyse includeerde alle studiedeelnemers met beschikbare informatie over botpijn bij inclusie (n=1197), onder wie 301 met botpijn en 896 zonder botpijn. De mediane leeftijd van de patiënten was 67,6 jaar (IQR 61,8-73,6). De patiënten met baseline-botpijn waren gemiddeld jonger en hadden een hogere incidentie van hoog-volume ziekte. De figuur laat zien dat progressievrije overleving en overall survival significant slechter waren in de groep met baseline-botpijn.

De onderzoekers concluderen dat mHSPC-patiënten met botpijn bij diagnose slechtere overlevingsuitkomsten hadden dan mHSPC-patiënten zonder botpijn bij diagnose.

1.Gebrael G, Jo Y, Swami U et al. Bone pain and survival among patients with metastatic, hormone-sensitive prostate cancer. A secondary analysis of the SWOG-1216 trial. JAMA Network Open 2024;7:e2419966

Summary: Secondary analysis of the multicenter phase 3 SWOG-1216 trial found that among patients with metastatic hormone-sensitive prostate cancer, baseline bone pain was associated with worse survival outcomes.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren