Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie tussen cytomegalovirus-reactivering tijdens CRT en vroege mortaliteit van patiënten met hersenmaligniteit


Prof. Rainer FietkauAls routinematige diagnostiek niet-conclusief is wordt neorologische verslechtering en overlijden van patiënten met hersenmaligniteiten toegeschreven aan de tumor of de therapie. Het diagnostiseren van symptomen van encefalopathie vanwege reactivering van humaan cytomegalovirus (HMCV) is daarom ongebruikelijk. Een studie in de kliniek van de Friedrich-Alexander Universität in Erlangen-Nürnberg (Duitsland) heeft de rol van HMCV-reactivering in neurologische verslechtering en klinische uitkomsten na de start van chemoradiotherapie (CRT) onderzocht. Prof. Rainer Fietkau en collega’s publiceren de studie online in Clinical Cancer Research.1

De studie includeerde 63 volwassen patiënten met histologisch bevestigd hooggradig glioom en 55 volwassen patiënten met hersenmetastasen. Bloedmonsters voor de detectie van immuuncellen als marker voor HMCV-reactivering werden genomen op vooraf-bepaalde tijdstippen na start van de CRT en in geval van plotselinge neurologische achteruitgang. HMCV-viremie binnen vier weken na de start van CRT werd gezien in 24% van de patiënten (12 van 44 glioblastoom, 3 van 13 anaplastisch astrocytoom, 8 van 31 NSCLC-hersenmetastasen, 13 van 24 andere hersenmetastasen). In 21 van deze patiënten werd concurrent majeure neurologische achteruitgang gezien, die reversibel was met antivirale behandeling. De mediane overall survival was substantieel korter na HMCV-geassocieerde encefalopathie, zonder MRI-waarneembare tumorprogressie: glioblastoom 99 versus 570 dagen (berekende één-jaars OS 22% versus 69%; p=0,01), NSCLC 47 versus 219 dagen (berekende één-jaars OS 0% versus 32%; p=0,02).

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met hersenmaligniteiten HMCV-reactivering na de start van de CRT frequent voorkomt en een risicofactor is voor cognitieverstorende maar behandelbare encefalopathie en prematuur overlijden.

1.Goerig NL, Frey B, Korn K et al. Early mortality of brain cancer patients and its connection to cytomegalovirus reactivation during radiochemotherapy. Clin Cancer Res 2020; epub ahead of print

Summary: A study in Germany found that in brain cancer patients reactivation of human cytomegalovirus after the start of chemoradiotherapy is a frequent risk for cognitively detrimental but treatable encephalopathy and premature death.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren