Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie tussen Dietary Inflammatory Index en risico van cervixcarcinoom in Zuid-Korea

(0)2019-08-05 14:58   ( Nieuws )

Tags

cervical cancer  DII  

Dr. Mi Kyung KimVerscheidene studies hebben een associatie laten zien tussen voedingen met een hoog inflammatiepotentieel en het risico van maligniteiten, maar deze associatie is tot op heden niet onderzocht voor maligniteit van de cervix uteri. Een patiënt-controlestudie in Zuid-Korea heeft de associatie onderzocht tussen de Dietary Inflammatory Index (DII) in het risico van cervixcarcinoom of voorstadia daarvan. Dr. Mi Kyung Kim (Nationaal Kankercentrum, Gyeonggi-do) en collega’s publiceren de studie in Cancers.1

De studie includeerde 764 Koreaanse patiënten met CIN 1, 2, 3 of cervixcarcinoom, en 729 gezonde controlevrouwen. De deelneemsters beantwoordden een semikwantitatieve voedselfrequentievragenlijst. Aan de hand van de antwoorden berekenden de onderzoekers voor alle deelneemsters een DII-score.

De analyses lieten een positief verband zien tussen de DII-score en het risico van cervixcarcinogenese. In het meest-gecorrigeerde model was het risico van CIN1 niet hoger in het vijfde DII-kwintiel dan in het eerste (OR 0,86; 95%-bti 0,48-1,55), maar was het risico van CIN2/3 wel significant hoger in het vijfde DII-kwintiel dan in het eerste (OR 3,14; 95%-bti 1,57-6,29), evenals het risico van cervixcarcinoom (OR 1,98; 95%-bti 1,01-3,88). Voor CIN2/3 werd deze associatie ook gevonden onder HPV-positieve vrouwen (DIIQ5 vs Q1 OR 5,65; 95%-bti 1,38-23,3).

De onderzoekers concluderen dat de studie suggereert dat een hoge DII-score geassocieerd was het verhoogd risico van cervixcarcinogenese onder vrouwen in Zuid-Korea.

1.Sreeja SR, Lee HY, Kwon M et al. Dietary Inflammatory Index and its relationship with cervical carcinogenesis risk in Korean women: a case-control study. Cancers 2019;11:1108

Summary: A case-control study in South Korea found that a high intake of proinflammatory foods was associated with increased risk of CIN2/3 and cervical cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren