Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie tussen endocriene dysregulatie en risico van endometriumcarcinoom


Dr. Amy MulleeEr zijn aanwijzingen voor een associatie van dysregulatie van endocriene routes die betrokken zijn bij productie van steroïden en groeihormonen met het risico van endometriumcarcinoom, maar er zijn weinig prospectieve data beschikbaar van de relaties tussen gehalten van testosteron, sex hormone-binding golulin (SHBG) en insulin-like growth factor (IGF)-1 en het endometriumcarcinoomrisico. Een multinationaal consortium van onderzoekers heeft observationele en Mendeliaanse randomisatie (MR) analyses van deze relaties uitgevoerd. Dr. Amy Mullee (University College Dublin) en collega’s publiceren de analyses in het British Journal of Cancer.1

De observationele analyse werd uitgevoerd onder 159.702 vrouwen (80% postmenopauzaal) met gegevens in de UK Biobank. In deze analyse waren hogere circulerende concentraties van totaal (per eenheid inverse normal scale HR 1,38; 95%-bti 1,22-1,57) en vrij testosteron (per unit log scale HR 2,07; 95%-bti 1,66-2,58) geassocieeerd met hoger risico van endometriumcarcinoom. Er was een inverse associatie voor SHBG (per eenheid inverse normal scale HR 0,76; 95%-bti 0,67-0,86). De MR analyse identificeerde genetische varianten die geassocieerd zijn met de hormoonspiegels en onderzocht de relatie tussen deze varianten en endometriumcarcinoom in twee databases met tezamen 12.906 patiënten en 108.979). De MR-analyses bevestigden de resultaten van de observationele analyses voor testosteron en SHBG. Er werd geen associatie gezien tussen genetisch voorspelde IGF-1 concentratie en het risico van endometriumcarcinoom.

De onderzoekers concluderen dat de resultaten suggereren dat er causale associaties zijn van circulerende concentraties van testosteron en SHGB met het risico van endometriumcarcinoom.

1.Mullee A, Dimou N, Allen N et al. Testosterone, sex hormone-binding globulin, insulin-like growth factor-1 and endometrial cancer risk: observational and Mendelian randomization analyses. Br J Cancer 2021; epub ahead of print

Summary: Observational and Mendelian randomization analyses found probable causal associations between circulating concentrations of testosterone and sex hormone-binding globulin with endometrial cancer risk.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren