Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie tussen endotheeldysfunctie en trombo-embolie in jonge ALL-patiënten


Prof. Kjeld SchmiegelowPatiënten met ALL hebben een verhoogd risico van trombo-embolie. Een studie van het Rigshospitalet (Kopenhagen) heeft onderzocht of endotheeldysfunctie bijdraagt aan het risico van trombo-embolie in kinderen, adolescenten, en jongvolwassenen die volgens had NOPHO ALL2008 werden behandeld voor ALL. Prof. Kjeld Schmiegelow en collega’s publiceren de studie in Leukemia.1

De retrospectieve studie includeerde 55 patiënten die een trombo-embolische gebeurtenis hadden doorgemaakt en 165 patiënten zonder trombo-embolie controlepersonen. In prospectief verzamelde bloedmonsters van de deelnemers bepaalden de onderzoekers gehalten van drie biomarkers van endotheeldysfunctie (trombomoduline, syndecan-1, en VEGFR-1). In voor leeftijd, geslacht, en risicogroep gecorrigeerde analyses waren verhoogde niveaus van trombomoduline (per 1 ng/ml OR 1,37; p<0,0001) en VEGFR-1 (per 100 pg/ml OR 1,21; p=0,005) onafhankelijk geassocieerd met verhoogd risico van ontwikkeling van trombo-embolie. Deze associaties bleven significant als alleen bloedmonsters werden geanalyseerd die meer dan dertig dagen voor de diagnose trombo-embolie waren genomen.

De onderzoekers concluderen dat, als deze resultaten worden bevestigd in een onafhankelijk cohort, trombomoduline en VEGFR-1 zouden kunnen dienen als predictieve biomarkers, die patiënten kunnen identificeren die kunnen profiteren van antitrombose-profylaxe.

1.Andrés-Jensen L, Grell K, Utke Rank C et al. Endothelial dysfunction and thromboembolism in children, adolescents, and young adults with acute lymphoblastic leukemia. Leukemia 2021; epub ahead of print

Summary: A study in Denmark found that in children, adolescents, and young adults with ALL higher circulating levels of endothelial dysfunction markers thrombomodulin and VEGFR-1 were associated with increased odds of developing thromboembolism.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren