Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie tussen geassisteerde reproductie en risico van maligniteiten tijdens de jeugd


Dr. Li-Yin ChienHet is denkbaar dat kinderen die geboren worden na gebruik van assisted reproductive technology (ART) een verhoogd risico hebben van epigenetische veranderingen en ongunstige perinatale uitkomsten, die op hun beurt geassocieerd kunnen zijn met maligniteiten tijdens de jeugd. Een retrospectieve bevolkings-gebaseerde studie in Taiwan inventariseerde de associatie tussen manier van conceptie en het risico van childhood cancers. Dr. Li-Yin Chien (Nationale Yang Ming Chiao Tung Universiteit, Taipei) en collega’s publiceren de studie in JAMA Network Open.1De studie includeerde Maternal and Child Health Database (dekt 99,78% van alle Taiwanese kinderen) gegevens van 2.308.016 kinderen die tussen begin 2004 en eind 2017 in Taiwan geboren waren en van hun ouders. De kinderen werden onderscheiden in drie groepen aan de hand van de wijze van conceptie: natuurlijk conceptie (n=1.794.555), subfertiliteit en non-ART conceptie (n=466.309), en ART-conceptie (n=47.152). Onder de kinderen waren er 1880 met een maligniteit gediagnostiseerd voor de leeftijd van 14 jaar. ART-conceptie was geassocieerd met verhoogd risico van childhood cancer, zowel vergeleken met natuurlijke conceptie (HR 1,58: 95%-bti 1,17-2,12) als vergeleken met subfertiliteit met non-ART conceptie (1,42; 1,04-1,95). Deze risicoverhoging werd niet gemedieerd door preterme geboorte of laag geboortegewicht.

De onderzoekers concluderen dat kinderen die geboren worden na gebruik van ART een verhoogd risico hadden van maligniteiten gediagnostiseerd voor de leeftijd veertien jaar.

1.Weng S-S, Huang Y-T, Huang Y-T et al. Assisted reproductive technology and risk of childhood cancer. JAMA Network Open 2022;5:e2230157

Summary: A population-based cohort study in Taiwan found that assisted reproductive technology (ART) conception was associated with an increased risk of any type of childhood cancers compared with natural conception (HR 1.58; 95% CI 1.17-2.12) and compared to subfertility with non-ART conception (HR 1.42; 95% CI 1.04-1.95). The increased cancer risk of children conceived with ART was mainly owing to leukemia and hepatic tumor.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren