Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie tussen geboorteseizoen en risico van CNS-tumoren in kinderen


Dr. Eleni PetridouGeboorteseizoen kan worden gezien als een surrogaat-maat voor seizoensvariatie in blootstelling aan omgevingsfactoren. Het Southern-Eastern Europe (SEE)-consortium heeft een analyse uitgevoerd van zestien Zuidoost-Europese registraties om een mogelijke associatie tussen geboorteseizoen en risico van CNS-tumoren in kinderen te onderzoeken. Dr. Eleni Petridou (Nationale en Kapodistrische Universiteit van Athene) en collega’s publiceren de analyse online in het International Journal of Cancer.1

De analyse includeerde 4987 kinderen geboren in negen landen tussen begin 1983 en eind 2015, met een diagnose van een CNS-tumor voor de leeftijd vijftien jaar. De onderzoekers zagen dat kinderen die waren geboren in de winter een licht-verhoogd risico hadden van CNS-tumoren overall (incidence rate ratio 1,06; 95%-bti 0,99-1,14), vooral embryonale tumoren (IRR 1,13; 95%-bti 1,01-1,27). Deze winter peak van embryonale tumoren was verhoogd onder jongens (IRR 1,24; 95%-bti 1,05-1,46), met name tijdens de eerste vier levensjaren (IRR 1,33; 95%-bti 1,03-1,71). Jongens die in de zomer geboren waren hadden juist een verlaagd risico van embryonale tumoren (IRR 0,73; 95%-bti 0,54-0,99). Astrocytomen werden vooral gezien in meisjes die in de lente geboren waren (IRR 1,23; 95%-bti 1,03-1,46).

De onderzoekers concluderen dat de analyse enige indicaties laat zien voor een associatie van geboorteseizoen met sommige typen CNS-tumoren in kinderen.

1.Karalexi MA, Dessypris N, Georgakis MK et al. Birth seasonality of childhood central nervous system tumors: analysis of primary data from 16 Southern-Eastern European population-based registries. Int J Cancer 2020; epub ahead of print

Summary: An analysis of primary data from 16 Southern-Eastern European population-based registries found some indications for associations of season of birth with some types of CNS tumors in children.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren