Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie tussen gebruik van protonpompremmers en overleving onder patiënten met colorectaalcarcinoom

(0)2021-07-12 15:00   ( Nieuws )

Tags

CRC survival  PPI use  

Dr. Nele BrusselaersProtonpompremmers (PPIs) zijn geassocieerd met veranderingen in samenstelling van het darmmicrobioom. Deze veranderingen kunnen van invloed zijn op de progressie van colorectaalcarcinoom (CRC). Een bevolkingsgebaseerde cohortstudie in Zweden heeft de associatie tussen PPI-gebruik na een CRC-dagnose en overleving van CRC-patiënten geïnventariseerd. Dr. Nele Brusselaers (Karolinska Instituut, Stockholm) en collega’s publiceren de studie in het British Journal of Cancer.1


In het Zweedse Prescribed Drug Registry identificeerden de onderzoekers 32.411 patiënten met een CRC-diagnose tussen begin 2006 en eind 2012. Ruim de helft van deze patiënten (54,9%) gebruikten PPIs. De patiënten werden door linkage aan het Zweedse Causes of Death Registry gevolgd tot eind 2013. In het cohort overleden 4746 patiënten (14,0%). De all-cause mortaliteit was 38% hoger onder de (na de CRC-diagnose) PPI-gebruikers dan onder de PPI niet-gebruikers (aHR 1,38; 95%-bti 1,32-1,44). De associaties waren sterker onder mannen, stadium 0-1 CRC, rectumcarcinoom, en patiënten die CRC-chirurgie ondergingen. De associatie tussen PPI en all-cause mortaliteit was sterker onder patiënten met nieuw PPI-gebruik na de diagnose (versus niet-gebruikers aHR 1,47; 95%-bti 1,40-1,55) dan onder patiënten die PPI-gebruik voortzetten (versus niet-gebruikers aHR 1,32; 95%-bti 1,24-1,39). De associaties van PPI-gebruik met CRC-specifieke mortaliteit waren vergelijkbaar met de associaties met all-cause mortaliteit.

De onderzoekers concluderen dat PPI-gebruik geassocieerd was met verhoogde all-cause en CRC-specfieke mortaliteit.

1.Wang X, Liu Q, Halfdanarson OO et al. Proton pump inhibitors and survival in patients with colorectal cancer: a Swedish population-based cohort study. Br J Cancer 2021; epub ahead of print

Summary: A population-based cohort study in Sweden found that use of proton pump inhibitors after a colorectal cancer diagnosis was associated with increased all-cause and CRC-specific mortality.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren