Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Associatie tussen gebruik van zonnebrandcrème en risico van melanoom in jongvolwassenen

(0)2018-07-20 13:00   ( Nieuws )

Dr. Caroline WattsEr is overtuigende evidentie voor een associatie van blootstelling aan zonlicht en zonnebrand, met name tijdens de jeugd, met het risico van melanoom. Het is denkbaar, maar nog niet aangetoond, dat gebruik van zonnebrandcrème het melanoomrisico kan verlagen. Dr. Caroline Watts (The University of Sydney) en collega’s hebben een studie uitgevoerd van correlaten van early-life gebruik van zonnebrandcrème en van de assocatie tussen gebruik van zonnebrandcrème en het risico van melanoom voor de leeftijd van veertig jaar. Ze publiceren de studie online in JAMA Dermatology.1

De bevolkings-gebaseerde case-control study werd uitgevoerd in drie Australische deelstaten (Victoria, New South Wales en Queensland), die tezamen tweederde van de Australische bevolking omvatten. De onderzoekers inventariseerden door middel van interviews het gebruik van zonnebrandcrème tijdens de jeugd (gerapporteerd door deelnemers zelf of door hun ouders) en tot de leeftijd van veertig jaar. Cases waren patiënten met een bevestigde diagnose eerste primair melanoom tussen leeftijd achttien en veertig jaar. Broers en zusters van cases werden geïncludeerd als controlepersonen, en cases zonder beschikbare sibling werden geëxcludeerd. Een tweede groep (niet-verwante) controlepersonen werd gekozen uit het verkiezingsregister van de staten, of werden voorgedragen door de cases.

Van de 830 geïdentificeerde cases waren 629 bereid deel te nemen aan de studie (76%). Het totaal aantal controlepersonen bedroeg 1088. De mediane leeftijd bedroeg 32 jaar voor de cases, 35 jaar voor de niet-verwante controlepersonen, en 34 jaar voor de sibling controls. In alle groepen waren er meer vrouwen dan mannen (range 57% tot 62%).

Het risico van melanoom was lager met hoger gebruik van zonnebrandcrème tijdens de jeugd (hoogste versus laagste tertiel OR 0,60; 95%-bti 0,42-0,87) en levenslang (tot diagnose of interview; OR 0,65; 95%-bti 0,45-0,93). Subgroepanalyses wezen uit dat de bescherming door zonnebrandcrème tegen melanoom het sterkst was onder mensen die blarenveroorzakende zonnebrand rapporteerden, op jongere leeftijd een melanoomdiagnose kregen, en naevi hadden. Regelmatige gebrukers van zonnebrandcrème waren vaker vrouwen, jonger, en van Britse of Noord-Europese etniciteit.

De onderzoekers concluderen dat regelmatig gebruik van zonnebrandcrème tijdens de jeugd en op jong-volwassen leeftijd geassocieerd was met verlaagd risico van cutaan melanoom onder Australiërs in de leeftijd tot veertig jaar.

1.Watts CG, Drummond M, Goumas C et al. Sunscreen use and melanoma risk among young Australian adults. JAMA Dermatol 2018; epub ahead of print

Summary: A population-based, case-control study in Australia showed that regular childhood sunscreen use and liftetime sunscreen use were significantly associated with a decreased risk of cutaneous melanoma in young adults (before age 40 years).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren